Tolv finske jægere idømt 14 måneders fængsel for grov ulvejagt

UlvAlt imens ulvejagten er gået i gang i Sverige, er der faldet dom i Finland med en efterhånden over to år gammel sag mod en gruppe jægere. Det skriver netnatur.dk 17. januar 2015.

Jægerne blev for to år siden antastet af politiet, da de var i færd med at drive jagt på ulve, og havde også allerede nedlagt nogle dyr.

Forsvaret havde ved retten forsøgt at gøre gældende, at jægerne kun drev jagt på ulvehybrider, og gik derfor efter en frifindelse. Imidlertid valgte retten ikke at lægge denne påstand til grund for dommen, som tillige også indbefattede konfiskation af våben samt indragelse af jagttegnet frem til 2019.

I Finland har man omkring 1993 konstateret nogle ulvehybrider (en ulv betegnes som en hybrid, hvis det er over 12,5% hundegener i den, red.). Retten fandt det dog ikke bevist, at hybriderne fra dengang skulle have formeret sig, og valgte derfor også at karakterisere de nedlagte dyr som værende ulve.

Yderligere tre personer var tiltalt i sagen, men disse blev frikendt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.