seashepherd_grindedrab
Grindedrab på Færøerne. Foto: Sea Shepherd Global.

seashephard_logoMiljøgruppen Sea Shepherd Global annoncerer 12. maj 2015 sin 2015-Grindehval-forsvars-kampagne ”Operation Sleppid Grindini”, og lægger dermed an til en benhård konfrontation med de færøske hvalfangere. Det skriver miljøgruppen i en pressemeddelelse 12. maj 2015.

Fra 14 juni til oktober vil Sea Shepherd-besætningsmedlemmer fra hele verden vender tilbage til de Færøerne for at stoppe, hvad gruppen kalder ”massenedslagtning af langfinnet grindehval og andre småhvaler i regionen”.

Kampagnen markerer begyndelsen på Sea Shepherds øgede tilstedeværelse i Nordatlanten, hvor organisationen vil bruge sine erfaringer fra succeskampagner på den sydlige halvkugle, bl.a. mod japanske hvalfangere til at bekæmpe den fortsatte, unødvendige slagtning af hvaler.

I hundreder af år har folk på Færøerne lokket grindehvaler fra havet ind på lavt vand og slagtet dem. Slagtningen, der er kendt under det færøske udtryk »grindadráp”, er en brutal og blodig tradition, der udsletter hele familie-grupper af hvaler og delfiner. Efter at være lokket ind i de lavvandede fjorde svømmer hvalerne selv op på stranden, eller de trækkes i land med fangstkroge (blásturkrókur) i deres åndehuller. Et særligt fangstspyd anvendes derefter til at skære hvalens rygrad over, mens den ligger ved siden af sine familiemedlemmer.

Seashepher_skib
Miljøgruppen Sea Shepherd er kendt og frygtet på de syv have for sin kompromisløse kamp mod pirathvalfangere, som man tidligere ikke er veget tilbage fra at nedsejle med gruppens pansrede skib. Foto: Sea Shepherd Global.

Nogle grindehvaler lider i så meget som 30 sekunder, mens andre kan være op til fire minutter om at dø. For disse dyr, hvis nære familieforhold og evne til at føle smerte er veldokumenteret, opleves ”grindadráp” som en langvarig, rystende og traumatisk dødsmåde.

Sea Shepherd har hente navnet på sin 2015-Grindehval-forsvarskampagne fra det færøske begreb “sleppid grindini”. Direkte oversat betyder ordene “sæt hvalerne fri”, og de udgør den traditionelle ordre, der bruges af grindrabslederen til at aflyse en hvaljagt.

Operation ”Sleppid Grindini”-kampagneleder og administrerende direktør for Sea Shepherd Global, kaptajn Alex Cornelissen, udtaler: “Igen i år vil vores besætninger gøre alt juridisk muligt for at sikre, at grindehvaler på Færøerne bliver sat fri. Sea Shepherd-kampagen for grindehvalerne har ikke som formål at pålægge det færøske folk bestemte værdier. Der er tale om en del af en global bevægelse, der er drevet af passion for at beskytte disse hvaler og alt det andet dyrebare liv i vores oceaner.”

Visited 6 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.