Sea Shepherd sejler i krig mod grindedrab på Færøerne

seashepherd_grindedrab

Grindedrab på Færøerne. Foto: Sea Shepherd Global.

seashephard_logoMiljøgruppen Sea Shepherd Global annoncerer 12. maj 2015 sin 2015-Grindehval-forsvars-kampagne ”Operation Sleppid Grindini”, og lægger dermed an til en benhård konfrontation med de færøske hvalfangere. Det skriver miljøgruppen i en pressemeddelelse 12. maj 2015.

Fra 14 juni til oktober vil Sea Shepherd-besætningsmedlemmer fra hele verden vender tilbage til de Færøerne for at stoppe, hvad gruppen kalder ”massenedslagtning af langfinnet grindehval og andre småhvaler i regionen”.

Kampagnen markerer begyndelsen på Sea Shepherds øgede tilstedeværelse i Nordatlanten, hvor organisationen vil bruge sine erfaringer fra succeskampagner på den sydlige halvkugle, bl.a. mod japanske hvalfangere til at bekæmpe den fortsatte, unødvendige slagtning af hvaler.

I hundreder af år har folk på Færøerne lokket grindehvaler fra havet ind på lavt vand og slagtet dem. Slagtningen, der er kendt under det færøske udtryk »grindadráp”, er en brutal og blodig tradition, der udsletter hele familie-grupper af hvaler og delfiner. Efter at være lokket ind i de lavvandede fjorde svømmer hvalerne selv op på stranden, eller de trækkes i land med fangstkroge (blásturkrókur) i deres åndehuller. Et særligt fangstspyd anvendes derefter til at skære hvalens rygrad over, mens den ligger ved siden af sine familiemedlemmer.

Seashepher_skib

Miljøgruppen Sea Shepherd er kendt og frygtet på de syv have for sin kompromisløse kamp mod pirathvalfangere, som man tidligere ikke er veget tilbage fra at nedsejle med gruppens pansrede skib. Foto: Sea Shepherd Global.

Nogle grindehvaler lider i så meget som 30 sekunder, mens andre kan være op til fire minutter om at dø. For disse dyr, hvis nære familieforhold og evne til at føle smerte er veldokumenteret, opleves ”grindadráp” som en langvarig, rystende og traumatisk dødsmåde.

Sea Shepherd har hente navnet på sin 2015-Grindehval-forsvarskampagne fra det færøske begreb “sleppid grindini”. Direkte oversat betyder ordene “sæt hvalerne fri”, og de udgør den traditionelle ordre, der bruges af grindrabslederen til at aflyse en hvaljagt.

Operation ”Sleppid Grindini”-kampagneleder og administrerende direktør for Sea Shepherd Global, kaptajn Alex Cornelissen, udtaler: “Igen i år vil vores besætninger gøre alt juridisk muligt for at sikre, at grindehvaler på Færøerne bliver sat fri. Sea Shepherd-kampagen for grindehvalerne har ikke som formål at pålægge det færøske folk bestemte værdier. Der er tale om en del af en global bevægelse, der er drevet af passion for at beskytte disse hvaler og alt det andet dyrebare liv i vores oceaner.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.