Et ud af hver fem mennesker verden over er afhængig af andre skovprodukter (NWFP) end tømmer til mad. Det er især vigtigt for de anslåede 250 millioner mennesker – hovedsagelig i Afrika og Asien og omfattende omkring 40 procent af de ekstremt fattige landdistrikter – der lever i skove og savanneområder, hvor fattigdom er udbredt over alt i troperne. Foto: FAO.

Tiden er ved at løbe ud for verdens skove, hvis samlede areal krymper dag for dag, advarer en ny FAO-rapport, ”The State of the World’s Forest” 6. juli 2018.

FAO opfordrer i rapporten regeringerne verden over til at fremme en altomfattende tilgang til gavn for både træer og de mennesker, der er afhængige af dem. FAO er FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, der styrer den internationale kamp mod sult fra hovedkvarteret i Rom.

Stop for skovrydning, bæredygtigt forvaltning, genopretning af ødelagte skove og en øgning af det verdensomspændende skovdække er alt sammen nødvendigt for at undgå potentielt skadelige konsekvenser for planeten og dens befolkning, ifølge rapporten ”The State of the World’s Forest” 2018.

Skove og træer bidrager langt mere til menneskers levebrød end det er almindeligt kendt, og de spiller afgørende roller for fødevaresikkerhed, drikkevand, vedvarende energi og landdistrikter. Skove bidrager med omkring 20 procent af indkomsten til husholdninger i landdistrikterne i udviklingslande – og væsentligt  mere i mange områder – og de leverer brændsel til madlavning og opvarmning til et ud af hver tre mennesker over hele verden.

“Skovene er kritisk vigtige for overlevelsen,” udtalte generaldirektør José Graziano da Silva fra FAO. “Sund og produktiv skov er afgørende for bæredygtigt landbrug, og vi har bevis for betydningen af ​​skove og træer for vandkvaliteten, for at bidrage til fremtidens energibehov og til at designe bæredygtige og sunde byer.”

Generaldirektør José Graziano da Silva,  FAO.

Årets rapport beskriver også, hvor vigtige skove er for 2030 Agenda målene, der spænder fra at tackle klimaændringer for at bevare biodiversiteten, reducere uligheder og forbedre bymiljøet. Rapporten giver konkrete beviser på de mange bidrag skove yder og kortlægger veje til at gøre mere.

“Træer og skove bidrager til at nå mange af målene på 2030-dagsordenen, og de bør indarbejdes i strategier for at opnå de bæredygtige udviklingsmål,” udtalte FAO’s skovdirektør Eva Mueller.

Skovdirektør Eva Mueller, FAO.

Rapporten understreger betydningen af ​​klare juridiske rammer for skovdomstolsrettigheder, bifalder den stigende tendens til lokal styring og opfordrer til effektive partnerskaber og engagement fra den private sektor til at stræbe efter bæredygtige mål. I betragtning af at skovrydning er den vigtigste årsag til klimaændringerne næstefter afbrænding af fossile brændstoffer, bemærkes det, at “virksomhedernes ansvar for stop for skovrydning er nøglen.”

Mens der er meget arbejde, der skal gøres, peger publikationen på mange eksempler, der tyder på stigende bevidsthed og gradvis vækst i bæredygtige forhold vedrørende verdens skove og træer.

Sunde skove og træer yder langt mere end blot at levere tømmer. Et ud af hver fem mennesker verden over er afhængig af andre skovprodukter (NWFP) end tømmer til mad. Det er især vigtigt for de anslåede 250 millioner mennesker – hovedsagelig i Afrika og Asien og omfattende omkring 40 procent af de ekstremt fattige landdistrikter – der lever i skove og savanneområder, hvor fattigdom er udbredt over hele troperne.

Læs mere.

Læs hele rapporten.

Verdens skovareal krymper stadig, især i Afrika og Latinamerika. Figur fra rapporten.

Comments are closed.