De tyske tværstænker demonstrationer udartede til voldsomme konfrontationer med politiet.

To store tværs-tænker demonstrationer i november 2020 var ansvarlige for mindst 16.000 corona-smittede mennesker. Det skriver Laurin U. den 9. februar 2021 hos den tyske nyhedsside www.volksverpetzer.de

I en artikel ”Spreading the Disease: Protest in Times of Pandemics” fra Center for European Economic Research (ZEW) i Mannheim i samarbejde med Berlin Humboldt University (kilde) behandler, hvordan infektionsprocessen udviklede sig efter to store tværs-tænker demonstrationer i november 2020. Og som man kunne forvente: 16.000 til 21.000 mennesker, der blev smittet med corona op til jul, kan spore smittekæden tilbage til disse to demoer.

Konsekvenserne var allerede forudsigelige på det tidspunkt, fordi demonstranterne næppe fulgte de gældende hygiejnebestemmelser. Nu er det blevet kvantificeret for første gang, at disse uansvarlige demonstrationer virkelig bidrager til spredningen af corona-smitten.

De tyske tværstænkere fik stor gavn af organiseret gratis bustransport til de store demoer fra hele landet, men det medførte også en effektiv smittespredning. Illustration fra artiklen.

Virkningen i små byer er særlig stor

Til tværs-tænker demoer rejser deltagerne ofte fra hele Tyskland. For at gøre denne rejse så let som muligt tilbyder “HonkForHope” undertiden busture fra mere end hundrede byer til de respektive demonstrationer. Dette gælder også for de to store demonstrationer i november. I rapporten har forskerne analyseret, hvordan infektionsprocessen udviklede sig på “oprindelsesstederne” efter demoerne.

Undersøgelsen kom til den konklusion, at demodeltagelsen havde en særlig stærk effekt, især på små byer med mindre end 20.000 indbyggere. Et distrikt med en lille by (<20.000 indbyggere), der blev kontaktet af “HonkForHope”, havde i gennemsnit 13,8 pct. flere smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere den 23. december end i de byer, hvor busserne ikke stoppede. Den samme effekt kan også ses i større byer. I små byer er det dog særlig alvorligt. Dette skyldes sandsynligvis, at når bussen stoppede i små byer, var den procentvise deltagelse der særlig høj.

”Alt i alt dokumenterer vores undersøgelse, at et radikalt mindretal kan udgøre en væsentlig risiko for hele befolkningen. I betragtning af de alvorlige negative konsekvenser for folkesundheden, der er rapporteret i denne undersøgelse, ville politikere gøre det godt at rette mere opmærksomhed mod, hvad der forårsager tro og adfærd, der er skadeligt for samfundet. Stepp-op-indsats for at skabe større tillid til institutioner, politikere og videnskabelige beviser kunne være veje mod at overvinde sådanne splittelser, der truer folkesundhed og social samhørighed. Konklusion fra rapporten: Spreading the Disease: Protest in Times of Pandemics

Forskerne konkluderede også, at i de amter, der betjenes af HonkForHope, var 7. dags forekomsten af smitte den 23. december i gennemsnit mere end 40 tilfælde højere end i amter, der ikke blev betjent af busserne.

I november tillod domstolene demoer igen med kort varsel, selvom det var forudsigeligt, at deltagerne ikke ville overholde hygiejnekonceptet. Nu er det blevet dokumentert, at en lille uvidende gruppe kan påvirke infektionsprocessen markant. Det er derfor vigtigt i fremtiden at forbyde sådanne demonstrationer, hvis det forventes, at hygiejnekonceptet ikke overholdes.

Forskerne udførte også andre undersøgelser af demonstrationer, der fulgte hygiejnekoncepter, såsom de nævnte demonstrationer af “Black Lives Matter”, og der blev ikke fundet nogen signifikant stigning der.

Det er vanskeligt at forsvare, hvorfor millioner af tyskere bør begrænse deres aktiviteter hver eneste dag, undertiden hårdt, når tværs-tænkere og andre smitte-benægtere får lov til at fortsætte demonstrationer uden afstand og maske. Og dermed delvis underminere vores fremskridt med at inddæmme pandemien. De har sandsynligvis også deres andel i pandemiens dødsfald, hedder det i undersøgelsen.

Skriv en kommentar