Martin Merrild er minkavler i Struer. Her poserer han for pressen med et af sine pelsdyr. Foto: L&F.

Forbrugerne i to af dansk landbrugs vigtigste eksportlande får læst og påskrevet i en følelsesladet tale, som formanden for den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, holdt 29. januar 2018.

I talen fik de 82 millioner tyske forbrugere hæftet betegnelsen ”ekstreme” på sig, mens de 67 millioner franskmænd og deres præsident Emmanuel Macron blev kaldt ”skræmmende”. Også den voksende kritik af dansk landbrugs anvendelse af kemiske hjælpemidler fik en bandbulle med på vejen. De danske forbrugeres bekymringer blev fejet til side som ”fordomme”.

Her er et par “ekstreme” tyske forbrugere fra den årlige protestmarch i Berlin 20. januar mod industrilandbruget. Foto: Bund für Naturschutz.

Martin Merrild, der selv er minkavler og kyllingeproducent, var oppe i det røde felt, fordi både Tyskland og Frankrig er begyndt at tage borgernes protester mod industrilandbruget alvorligt. Senest har det i efteråret 2017 givet sig udtryk ved de to landes modstand mod at godkende sprøjtemidler med glyphosat til fortsat brug i EU.

Selvkritik

Ifølge referatet af Merrilds tale beklagede minkavleren, at ”de europæiske landbrugsorganisationer sov i timen, da glyphosat-sagen og debatten om aktivstoffets fortsatte godkendelse begyndte at rulle i Europa.” Han erkendte videre, at industrilandbrugets lobbyister havde svigtet. ”I bagklogskabens klare lys har vi slet ikke gjort den lobbyindsats, vi burde have gjort. Hvis vi havde vidst, at de grønne organisationers kampagne ville få så stor effekt, som den fik, skulle vi have grebet sagen anderledes an.”

Martin Merrild rettede dermed en voldsom kritik mod sig selv. Som præsident siden 2015 for den store fælleseuropæiske landbrugsorganisation COPA, der formelt repræsenterer 23 millioner europæiske agroproducenter, burde han selvfølgelig havde grebet ind, men sov altså i timen.

Sådan ser den “skræmmende” franske præsident Emmanuel Macron ud. Foto: Wikipedia.

Merrilds grovkornede kritik af Tyskland og Frankrig er ganske uhørt, og formentlig ikke afstemt med holdningerne hos de mange danske fødevareorganisationer og andre virksomheder, som Landbrug & Fødevarer hævder at repræsentere. Det er svært at forestille sig, at Danish Crown, Arla og Danske Bank skulle finde det klogt at kalde tyskerne for ”ekstreme” og franskmændene for ”skræmmende”.

Martin Merrild opfordrede afslutningsvis i sin tale til opbakning om landbrugets samfundsvendte aktiviteter. ”Intet slår at få folk ud at se, mærke og røre. Skolekontakt og Åbent Landbrug giver den bedste modvægt til fordommene, det at man har mødt en rigtig landmand og har set, at han er stolt af at være landmand.”

Hvorvidt den danske regering deler minkavlerens syn på forbrugerne i de to vigtigste lande i EU, foreligger der ikke noget om, men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) bakker helhjertet op bag industrilandbrugets krav om fortsat brug af glyphosat. Lunde Larsen mener, at modstanden er organiseret som ”politiske skræmmekampagner”. Han stemte også for en fortsat godkendelse af glyphosat-holdige sprøjtegifte i EU, trods en bred folkelig modstand i Danmark, hvor 51 procent af danskerne i oktober 2017 sagde nej tak til, at EU skulle forlænge godkendelsen af glyphosat. Blot 19 procent støttede en forlængelse, mens 30 procent var i tvivl.

 

Martin Merrild er også industriel kyllingeproducent. Her er han en tur på fabrikken til ære for pressen. Foto: L&F.

Oppustede tal

Merrilds famøse tale blev holdt ved årsmødet for Sektionen for Større Jordbrug, hvis medlemmer kommer fra et bredt udsnit af de større danske jordbrugsbedrifter. Tidligere var det en eksklusiv klub for godsejere, grever og baroner, men i dag rummer sektionen alle driftsgrene og ejendomstyper – fra ejendomme med en lang historie til helt nyetablerede bedrifter. Fælles for medlemmerne er holdningen til, at det skal være muligt at drive et erhvervsorienteret landbrug under frie og liberale rammevilkår.

Landbrug & Fødevarer er en selvudnævnt erhvervsorganisation for landbrug, fiskeri og fødevare- og agroindustrien. Med en påstået eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede hævder organisationen at repræsentere et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Landbruget selv står dog kun for en beskeden andel af disse voldsomme tal.