Minkavler Martin Merrild vil ikke længere stå i spidsen for de danske agroproducenter. Ifølge hans egne udmeldinger til pressen vil han hellere hjem til Struer for at lege med sine børnebørn. Pressefoto

KOMMENTAR af Holger Øster Mortensen, Nexø

Efter 8 år på posten som formand for Landbrug & Fødevarer stopper Martin Merrild sit arbejde på Axelborg. 4-5. november skal delegerede fra dansk landbrug vælge ny formand.

Holger Øster Mortensen, Nexø

Gennem historien har landbruget haft flere markante personligheder på topposten. Fra Madsen-Mygdal, der med uheldige dispositioner før og under krigen for evigt fik sit eftermæle molestreret, over den karismatiske Anders Andersen fra ”Benzonlyst”, der også blev finansminister, til navnkundige H.O.A. Kjeldsen, der i hele 16 år huserede på Axelborg og Peter Gæmelke, der også har været bannerfører i svineindustrien. Gæmelke bestred senere en post i Danske Spil.

Fælles for alle disse førstemænd i dansk landbrug – inklusive Martin Merrild –  er, at de har gjort ubodelig skade på dansk natur. Danmark er med mindst 60 procent af arealet under plov blevet det mest intensivt dyrkede land i verden. Og hertil oven i købet det land med flest slagtesvin pr. indbygger. Hele 80 procent af vores dyrkede marker bruges som foderplads til grise og produktionsdyr.

Bønderne og deres førstemænd på deres side fremhæver landbruget som ”landets bærende økonomiske kraft”, men realiteten er, at landbruget kun bidrager til BNP med ganske få procent. Begrebet ”fødevareklyngen” klinger hult. Og hvis alle eksternaliteter medregnes, giver landbruget dundrende underskud for butikken Danmark.

Er Landbrug & Fødevarer en synkende skude?

Foreløbig har kun en person budt ind som ny formand for L&F – nemlig svineavler Søren Søndergård fra Vejle. Med de store udfordringer landbruget står overfor, kræver det mere end bare ihærdighed og indsigt i svineavl at få erhvervet på ret køl. Alene det faktum, at antallet af heltidsbedrifter på få årtier er faldet fra 200.000 til i dag blot omkring 8.000 er skræmmende. Og at få de store industrilandbrug til at opfylde kravene om mindre klimapåvirkning synes at være en umulig opgave. Den hårdknude kan en dedikeret svineproducent ikke løse.

Axelborg er navnet på landbrugets imposante hovedkvarter i hjertet af København. Her har Martin Merrild haft sin gang de sidste otte år, men i krogene hviskes der om pres fra de store andelsbevægelser for at slippe af med den bagstræberiske og umoderne minkavler fra Struer som beskrevet i artiklen “Merrild befinder sig i en skæbnetime som L&F-formand”. Privatfoto

Selvom 100.000 – 120.000 ha. Lavbundsjorder tages ud af omdrift, kommer landbruget langtfra i mål med at nedbringe CO2-udslippet. Landbrug og skovbrug står for mindst 30 procent af landets samlede klimaudledning.

Danmark skal have en egentlig landbrugs- og landboreform, der kan skabe plads til mange flere mindre landbrug – og dermed genskabe trivsel på landet.

Redaktionen tilføjer:

Her får du en smagsprøve på den afgående formands bagstræberiske holdninger, som Danish Crown ikke sympatiserer med. Klik på billedet af den franske præsident Macron…

Tyskerne er ekstreme og den franske præsident skræmmende

 

 

Visited 3 times, 2 visit(s) today

One Comment

  1. Vinnie Holm

    Tak for god og forståelig fakta😁

Skriv en kommentar