Ups! Hvor er vores haler? Og hvad med lidt halm?

Billedvalget er særdeles uheldigt. Samtlige smågrise har fået klippet halerne af, trods forbud mod systematisk halekupering i EU. Dertil kommer, at grisene har mistet mere end halvdelen af halen, selv om det kun er tilladt at afklippe den yderste tredjedel. Selve stalden bærer heller ikke præg af ”velfærd”, f.eks. ses der ikke så meget som blot et enkelt halmstrå.

Jens Gammelgaard.

En gruppe på seks svineproducenter har startet foreningen welfare-pigs – velfærdsgrise – angiveligt som et alternativ til de indtægtsgivende økologiske grise. Foreningens primære formål er ikke dyrevelfærd, men økonomi i form af et markedstillæg for at give grisene bedre forhold end krævet i lovgivningen.  

Blandt producenterne finder man I/S Gammelgaard, der er grundlagt i 2007 af den stærkt kontroversielle svineproducent Jens Gammelgaard. Han er formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, men er nok mest kendt som højtråbende bannerfører for landbrugets ret til at sprøjte kildepladser og indvindingsområder for drikkevand på Odder-egnen.

 

Om foreningens formål hedder det på hjemmesiden:

”Grise har det også godt under tag. Velfærd er ikke kun forbeholdt grise i økologisk eller frilands-produktion. Foreningen Welfare Pigs er en forening for landmænd med grise, der er løsgående i farestalden. Vi arbejder for at opnå et markedstillæg, der kan honorere det merarbejde og den øgede økonomiske udfordring, der er forbundet med en sådan produktionsform. Vi ønsker et markedstillæg for at gøre det rentabelt for den unge generation af landmænd, der er på vej til at etablere sig som producenter af noget af det bedste svinekød på verdensplan. Når de skal fremlægge et investeringsprojekt for kreditgiver, skal der være et solidt forretningsgrundlag og løsdrift i farestalden kræver et markedstillæg.”

Siden 2014 har svineindustrien været dedikeret til at yde bedre dyrevelfærd, men ifølge det såkaldte videncenter SEGES går det meget langsomt fremad. Først i 2020 vil der formentlig blive produceret 150.000 slagtesvin årligt med hele haler. Det svarer til 0,5 % af årsproduktionen, så der er lang vej igen til reel dyrevelfærd, hvor grisene får lov at beholde deres haler.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.