Billedvalget er særdeles uheldigt. Samtlige smågrise har fået klippet halerne af, trods forbud mod systematisk halekupering i EU. Dertil kommer, at grisene har mistet mere end halvdelen af halen, selv om det kun er tilladt at afklippe den yderste tredjedel. Selve stalden bærer heller ikke præg af ”velfærd”, f.eks. ses der ikke så meget som blot et enkelt halmstrå.
Jens Gammelgaard.

En gruppe på seks svineproducenter har startet foreningen welfare-pigs – velfærdsgrise – angiveligt som et alternativ til de indtægtsgivende økologiske grise. Foreningens primære formål er ikke dyrevelfærd, men økonomi i form af et markedstillæg for at give grisene bedre forhold end krævet i lovgivningen.  

Blandt producenterne finder man I/S Gammelgaard, der er grundlagt i 2007 af den stærkt kontroversielle svineproducent Jens Gammelgaard. Han er formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, men er nok mest kendt som højtråbende bannerfører for landbrugets ret til at sprøjte kildepladser og indvindingsområder for drikkevand på Odder-egnen.

 

Om foreningens formål hedder det på hjemmesiden:

”Grise har det også godt under tag. Velfærd er ikke kun forbeholdt grise i økologisk eller frilands-produktion. Foreningen Welfare Pigs er en forening for landmænd med grise, der er løsgående i farestalden. Vi arbejder for at opnå et markedstillæg, der kan honorere det merarbejde og den øgede økonomiske udfordring, der er forbundet med en sådan produktionsform. Vi ønsker et markedstillæg for at gøre det rentabelt for den unge generation af landmænd, der er på vej til at etablere sig som producenter af noget af det bedste svinekød på verdensplan. Når de skal fremlægge et investeringsprojekt for kreditgiver, skal der være et solidt forretningsgrundlag og løsdrift i farestalden kræver et markedstillæg.”

Siden 2014 har svineindustrien været dedikeret til at yde bedre dyrevelfærd, men ifølge det såkaldte videncenter SEGES går det meget langsomt fremad. Først i 2020 vil der formentlig blive produceret 150.000 slagtesvin årligt med hele haler. Det svarer til 0,5 % af årsproduktionen, så der er lang vej igen til reel dyrevelfærd, hvor grisene får lov at beholde deres haler.

 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.