Årets høst er den største siden 2009. Det konstaterer Danmarks Statistik i en helt ny rapport, der viser resultatet af høsten af korn, raps og bælgsæd i år. Alligevel står en række politikere i kø for at bagtale det gode resultat. Selv Venstre-formanden Lars Løkke Rasmussen er hoppet med på den usaglige kampagne, der er igangsat fra Landbrug og Fødevarer med det formål at gøre overgødskning med kvælstof lovligt igen.

LarsLøkke
Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, påstår nu også, at der ikke kan bages brød eller brygges øl af dansk korn.

Agroproducenterne høstede 9,8 millioner tons korn i 2014. Det er otte procent mere end sidste år og den største høst siden 2009. Stigningen i produktionen skyldes især, at udbyttet pr. hektar er steget, men også et større areal med de højtydende vinterafgrøder, skriver Danmarks Statistik i sin rapport, som gengives bl.a. i Maskinbladet.

DLG_maltbyg002_farve
Danish Agro er den store danske kornhandler. Udtalelsen fra markedsdirektør Palle Greiersen dementerer klart påstandene om dansk korns uanvendelighed til at brygge øl.

Alligevel er der intet at glæde sig over, hvis man skal tro landbrugets ivrige lobbyister. Med det såkaldte Videncenter for Planteavl som kilde hævdede Danmarks Radio 4. september 2014,  at “årets kornhøst er den dårligste nogensinde”. VFP ejes og drives af Landbrug og Fødevarer, som en støtte for organisationens fagpolitiske indsats.

Man skal dog ikke glemme, at videncentret er en del af Landbrug & Fødevarers politiske kampagneorganisation, og det er dog også en hel anden og langt mere nuanceret historie, der fortælles internt i erhvervet selv.

greiersen
Markedsdirektør Palle Greiersen, Danish Agro.

På planteavlsmødet i Østdansk Landboforening i slutningen af november lød der helt andre toner. Palle Greiersen fra Danish Agro, der er den helt store kornhandler i Danmark, fremhævede den gode kvalitet ved dansk maltbyg, og han kunne med stolthed fortælle, at det for første gang er lykkedes at eksportere dansk maltbyg til USA. Danish Agro koncernen beskæftiger ca. 3400 medarbejdere og har en omsætning i niveauet 25-26 mia. kr.

I oktober måned udtalte direktøren Kim Jørgensens fra Danish Malting Group sig ligeledes optimistisk, da han kunne meddele, at “årets høst af maltbyg, er den bedste i 100 år rent kvalitetsmæssigt”. DMG er Carlsbergs eget malteri.

Disse udtalelser sætter et stort spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af landbrugspolitikernes påstande om, at de danske miljøregler har medført, at ”vi hverken kan lave brød, øl eller svinefoder af de afgrøder, som vi selv dyrker”.

Det er Venstre-mf’erne Lars Chr. Lilleholt, Erling Bonnesen og Henrik Høegh, der har lanceret den falske påstand om øllet i deres “grøn realisme”-kampagne. Lilleholt og Bonnesen er forsåvidt undskyldte, da de intet kendskab har til planteavl, så Henrik Høegh er – tidligere mangeårig gårdejer – den virkelige synder. Han ved bedre.

HHøegh
Fhv. gårdejer Henrik Høegh er den egentlige bagmand blandt misinformations-kampagnen mod den danske kornkvalitet.

Om det er Høegh, der også har narret Venstre-formanden Lars Løkke Rasmussen med på “nul øl”-galejen, vides ikke, men Løkke Rasmussen har ubekymret gentaget de falske påstande i et interview på TV2. Omkring 0:25 minutter inde i interviewet påstår Løkke Rasmussen om kornhøstens kvalitet: “Vi er nødt til at importere korn for at kunne bage brød og brygge øl”.

Enhver praktiserende planteavler vil vide, at det ikke er sandt, at danskproduceret korn ikke kan anvendes til at bage brød eller brygge øl af. Det samme gælder den tredje påstand, der hævder, at danskproduceret korn heller ikke kan bruges til svinefoder. Alligevel kører nu den politiske kampagne mod den danske kornhøst, og formålet er helt tydeligt at gøre det lovligt at overgødske med kvælstof, selvom det vil øge forureningen af vandmiljøet.

Kampagnen kører ud fra det velkendte propagandafif, at en løgn, der gentages tilstrækkeligt ofte, ender med at blive til “sandheden”. Om det er en eller tre løgne, der sættes i omløb, gør næppe nogen forskel.

 Læs her, hvordan DR-programmet “Detektor” 11. december 2014 skærer igennem og afslører de falske påstande om øl og brød.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.