Foto: Thomas Richter/Unsplash

Hundredvis af demonstranter forsøger i øjeblikket at standse den fortsatte udvikling af en kulmine i Tyskland, fordi det ville involvere ødelæggelsen af den nu forladte landsby Lützerath. Det sætter søgelyset på den fortsatte anvendelse af fossile brændstoffer i et land, der tilsyneladende officielt søger at udfase dem. Den vigtigste begrundelse, som den tyske regering bruger, er, at landet er blevet tvunget af det massive forsyningshul, som russisk olie og gas har efterladt. I det mindste på kort til mellemlang sigt er kul blevet udvalgt som svar på Tysklands betydelige energiproblem.

Det skriver Martin Armstrong, 11. januar 2023, for statista.com.

På længere sigt er det vedvarende energi, der er planlagt til at dominere Tysklands elmix, og det er noget, der afspejles i en prognose fra International Energy Agency (IEA). Som denne infografik viser, overgår den globale brug af kul til elproduktion den vedvarende energi med kun 8 procentpoint. I 2027 forventes dette at vende, hvorefter vedvarende energi udgør 38 procent af den globale elproduktion sammenlignet med 30 procent fra kul.

IEA-rapporten, der er udgivet efter den russiske invasion af Ukraine, siger, at krigen har ført til, at lande “i stigende grad værdsætter energisikkerhedsfordelene ved vedvarende energi.” Selvom nogle af de kortsigtede løsninger af nødvendighed kan fokusere på fossile eller nukleare kilder, ser fremtiden mere grøn ud. En yderligere faktor i dette igangværende skifte, der citeres i rapporten, er de “høje priser på fossilt brændstof og elektricitet som følge af den globale energikrise”, som har “gjort vedvarende energiteknologier meget mere økonomisk attraktive”.

Bannerbillede: Kloden. Foto: NASA/Unsplash

Visited 7 times, 2 visit(s) today

Skriv en kommentar