Vedvarende energi

Global status for jobs i vedvarende energi


Sådan fordeler de 11 mio. jobs i VE-sektoren sig. Man leder forgæves efter Danmark.

Det internationale agentur for vedvarende energi rapporterede for nylig, at 11 millioner mennesker er beskæftiget med vedvarende energi i hele verden i 2018, en stigning fra 10,3 millioner et år tidligere.

Det skriver Niall McCarthy, statista.com, den 24. juli 2019.

Selv om industrien udvikler et stadigt mere forskelligartet geografisk fodaftryk, er hovedparten af beskæftigelsen koncentreret i blot en håndfuld lande. Kina er den klare jobleder inden for vedvarende energi, og Riget i Midten havde 4,1 millioner arbejdspladser i sin sektor sidste år, hvilket var 39 procent af den globale samlede beskæftigelse. Trods dette imponerende tal, faldt den samlede beskæftigelse i VE faktisk i forhold til 2017 på grund af færre subsidier og lavere hjemmemarkedssalg.

Vedvarende Energi har en stor fremtid for sig ikke mindst i Kinas hovedstad. Fra YouTube.

Brasilien kommer ind som en beskeden nummer to på listen over lande med de største VE-arbejdsstyrker. Landet er den største biobrændstof-arbejdsgiver på planeten med omkring 1,1 millioner mennesker ansat i sin vedvarende energisektor sidste år. Brasilien har 832.000 personer beskæftiget med biobrændstoffer og i betragtning af, hvordan landet øger sine vind- og solaktiviteter, forventet den samlede VE-beskæftigelse at fortsætte med at stige.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.