Det er for dyrt og ineffektivt at lave mad til mennesker, hvis man først filtrerer markernes afkast gennem dyr. Vi kan producere meget mere mad og belaste naturen mindre, hvis vi fokuserer på at lave mad til mennesker frem for til vores over 200 millioner landbrugsdyr, mener Veganerpartiet. Privatfoto

Mens regeringen fortsat udskyder sit klima-landbrugsudspil, har Veganerpartiet nu fremlagt sit eget. Partiet mener, der i den grad mangler politisk handling på landbrugsområdet. De lægger derfor op til at lukke hele det konventionelle husdyrlandbrug inden 2030 i nyt landbrugsudspil foruden at oprette et uafhængigt ekspertråd og etablere en ny fond for at støtte processen. Det skriver Veganerpartiet i en pressemeddelelse den 12. marts 2021.

Danmarks areal er i dag øremærket til foderdyrkning. Cirka halvdelen af Danmarks areal bruges til dyrkning af foderafgrøder som byg, hvede og majs, der spises af de over 200 millioner husdyr i husdyrlandbruget. Danmark har verdensrekord i produktion af kilo kød per indbygger, men det er en rekord, som udgør en enorm belastning for klimaet, miljøet og naturen.

Millioner af burgrise vil også blive sat fri, hvis Veganerpartiets udspil bliver fulgt. Foto: Compassion-in-World-Farming

Følger man Veganerpartiets nyeste udspil kan Danmark med afvikling af den konventionelle husdyrproduktion både komme i mål med 70%-målsætningen for Danmarks CO2-udledning, sine mål om kvælstofudledninger samt vende tabet i natur og biodiversitet til fremgang.

“Regeringen hænger i bremsen, når det kommer til et ordentligt klima-landbrugsudspil. Mens alle er klar over, at det haster, er regeringen desværre gået i flyverskjul,” udtaler Lisel Vad Olsson, politisk ordfører hos Veganerpartiet, og fortsætter:

“Vores udspil lægger op til konkret løsning og handling på klima- og miljøområdet, og det vil desuden standse indespærringen og den intensive udnyttelse af millioner af dyr”.

Husdyrlandbrug står for omkring 90% af landbrugets klimaudslip

Det danske landbrug står i dag for 35% af Danmarks samlede årlige udledning af drivhusgasser, når den årlige omsætning af kulstof i jordbunden medregnes. Ifølge Klimarådet stammer den helt overvejende del af denne udledning fra den udbredte dyrkning af foderafgrøder, fra staldene og fra dyrenes gylle.

“Husdyrlandbruget og den tilhørende foderproduktion står for omkring 90% af landbrugets klimaudslip, og med de nuværende regler og reguleringer er der intet, som tyder på, at udledningerne vil falde nævneværdigt frem mod 2030,” udtaler Søren Mark Jensen, natur- og miljøpolitisk rådgiver for Veganerpartiet, og tilføjer:

“Samtidig er landbruget den største synder på miljøområdet, hvor erhvervet står for langt hovedparten af de samlede udledninger af kvælstof, fosfor, tungmetaller, ammoniak og pesticider. Det er det nødvendigt at lave om på.”

Kødproduktionen er den største klimatrussel overhovedet, så her har Veganerpartiet fat i den lange ende. Privatfoto

Halvering er ikke nok

Mange NGO’er og enkelte venstrefløjspartier har gennem de sidste par måneder foreslået en målsætning om halvering af husdyrproduktionen. Det ville være et skridt i den rigtige retning, mener Veganerpartiet, men ikke godt nok:

“Vi bør ikke gøre det halvhjertet. Forskningen taler et tydeligt sprog, når både FN’s klima- og biodiversitetspanel (IPPC og IPBES) konkluderer, at vestlige lande skal skære meget radikalt ned på foderafgrødedyrkning og kødproduktionen. Og så skal Danmark selvfølgelig heller ikke som nu, lægge ryg til en ambition om at være resten af verdens kødfabrik,” udtaler Lisel Vad Olsson.

Der findes masser af spændende og velsmagende alternativer til kødspise. Foto: Wikipedia

Rådet for Grønt Landbrug

Veganerpartiet lægger op til hurtig etablering af et uafhængigt ekspertråd, Rådet for Grønt Landbrug, der skal hjælpe landbruget med at omstille sig fra den animalsk fødevareproduktion til plantebaseret fødevareproduktion.

“Det er for dyrt og ineffektivt at lave mad til mennesker, hvis man først filtrerer markernes afkast gennem dyr. Vi kan producere meget mere mad og belaste naturen mindre, hvis vi fokuserer på at lave mad til mennesker frem for til vores over 200 millioner landbrugsdyr,” udtaler Søren Mark Jensen.

Landbrugets omstillingsfond

Veganerpartiet anerkender, at der er brug for investeringer i nye forretningsmodeller, omlægning af lån og innovation hos de enkelte landmænd. Det vil partiet gerne imødekomme ved at etablere Landbrugets omstillingsfond, der skal hjælpe de enkelte landmænd med økonomisk at kunne omstille sig til plantelandbrug.

“Vi lægger op til en politiske visions- og implementeringsproces, som Danmark benyttede indenfor vindenergi og nu på klimaområdet. Der skal tænkes stort, inddrages ekspertviden og investeres i at opnå målsætningerne,” udtaler Lisel Vad Olsson.

Find udspillet på www.vgpt.dk/landbrugsudspil

Se hele Veganerpartiets landbrugsudspil

Lukningen af den konventionelle husdyrproduktion er en vigtig og nødvendig målsætning. Se videoen for at se, hvordan vi overordnet ser den realiseret inden for nogle fornuftige samfundsøkonomiske rammer.

Kommentarer

  1. Preben Kofod

    Fantastisk. Det må alle vi 1,2 millioner som bor i landdistrikterne samt de fleste andre kunne støtte.

  2. Rene Dahl

    Det vil tage lang tid før det blændværk bliver ført ud i livet.

Skriv en kommentar