Velkommen i svampenes superliga

Det kan godt være, at man først kommer til at tænke på kantarel, trøffel, morkel, spiselige rørhat, mm. – men så taler vi om den gastronomiske superliga. Og den kan da også få pulsen og mundvandet i omdrejninger. Selv mere videnskabeligt anlagte personer på tur med svampekurv siges at kunne falde på knæ med tårevædede øjne ved synet af en flok spiselige morkler i aprils lysegrøntflimrende skovbund.

På de tørre dele af Thurø Rev vokser flere arter iøjnefaldende vokshatte: Blandt de knap så sjældne ses her nærbilleder af: Snehvid vokshat – som lever op til sit navn.

Men mange mykologer, som de mere seriøse svampekyndige betegnes, har andre og mere subtile favoritter. F.eks. vokshattene. Bortset fra en enkelt art, har de omtrent 50 danske arter vokshatte ingen værdi i køkkenet. Men så kan de noget andet. De fleste har smukke farver og rigt varierede former, og næsten alle er relativt sjældne. Sjældne skønheder – det har altid haft fascinationskraft, tænk blot på f.eks. orkidéer og vandrefalke.

Keglevokshat – lige brudt frem. Det røde er sort anløbent, og kegleformen kommer med alderen.

Vokshatte stiller specielle krav til deres levested. De findes på gammelt græsland – og altså ikke i skoven, hvor flertallet af Danmarks ca. 5000 svampearter lever. For mere end ca. 5000 år siden, inden agerbruget blev opfundet, sørgede store vilde græsædere som bison og vildhest for eksistensen af lysåbne græsarealer, som indgik i en mosaik sammen med moser, søer, vandløb og den fremherskende urskov.

Siden hen tog landbrugets husdyr over – overdrev er den traditionelle betegnelse for sådan ”halvnatur”, afgræsset af kreaturer, og som ikke har været berørt af hverken plov, kunstgødning eller anden kemi. I dag hedder det naturpleje, på statens områder iværksat af naturstyrelsen, som sætter kvægafgræsning i udbud.

Som små fragmenter ligger sådanne overdrev og høje enge spredt i landet som et svagt ekko fra fordums naturflom. På de bedste områder findes stadig mere end tyve arter vokshatte. Og netop nu og til ind i november er det sæson.

Spidspuklet vokshat er en af flere gule vokshattearter. Sneglene har været i gang, hvad der samtidig afslører vokshattens karakteristiske lameller.

Svendborg kommune kan også være med. De tørre dele af Thurø Rev og Rødme Svinehaver er vokshatterevirer, og fra andre egne af Fyn kan nævnes Bobakkerne, Brændholt bjerg og Hindsholm. Vokshatte er kendetegnet ved deres relativt tykke og veladskilte lameller under hatten og deres mere eller mindre voksagtige overflade.

På Thurø Rev træffer man let på de mindst sjældne arter: Snehvid vokshat, den sortrøde Kegle-vokshat og den gule Spidspuklet vokshat. Kongen af vokshattene, den sjældne Knaldrød vokshat, skal man andre steder hen for. Den har det latinske artsnavn splendidissima. Flottere bliver det ikke – og lad den endelig stå!

Alle fotos: Ian Heilmann

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.