Venstre-eliten forstærker leden ved politikere

Danmark hører til i toppen af ikke-korrupte lande i verden, ifølge Transparency International. Alligevel er der tradition for at hjælpe politiske venner i al diskretion.

Kjeld Hansen skriver 14. marts 2017:

De stjæler millioner af udviklingskroner fra udkantens beboere, de forærer dine pensionspenge til fallerede kernevælgere,  og de favoriserer åbenlyst politiske venner på bekostning af andre menneskers velfærd.

Er der noget at sige til, at almindelige mennesker føler en stigende lede ved det politiske kammerateri, som regeringspartiet Venstre udfolder?

Her er tre eksempler, der dokumenterer Venstre-elitens upassende opførsel.

 

Esben Lunde Larsen (V) lægger ikke skjul på, at han er landbrugets mand overfor samfundet – og ikke omvendt.

Når forureneren forkæles

I kølvandet på landbrugspakkens øgede gødningsforbrug skal der samles forurening op over det ganske land. Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fremlagde 6. februar sin renseplan. Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder, der vil fjerne 1200 tons kvælstof og fire tons fosfor fra de dyrkede marker. Pris? 1,6 mia. kroner.

Hvem skal betale? De, der forurener? Nej. Pengene “stjæles” fra landdistriktsprogrammet (75 pct). Det betyder, at de mange gode projekter, der skulle skabe liv, velfærd og udvikling på landet, vil køre på vågeblus frem til 2021. Resten af millionerne (25 pct.) hentes direkte i skatteydernes lommer. Hvad kalder man den slags? Døm selv.

 

En håndsrækning til vennerne

Man skal ikke lade sig forvirre af, at det var vækstminister Brian Mikkelsen (K), der præsenterede den mia.-store gavepakke til Venstres landbrugsvenner. Han havde blot arvet projektet fra sin forgænger Troels Lund Poulsen (V).

Så er der Troels Lund Poulsens personlige lånefidus: Dansk Landbrugskapital, der også blev lanceret her i februar. Staten, dvs. skatteyderne, har afleveret 500 mio. kr., mens fire pensionskasser er blevet presset til hver at hoste op med 125 mio. kr. Hvad skal denne kapital så bruges til? Milliarden lånes ud til landbrug, men kun til stærkt forgældede producenter, som bank og realkredit har sagt nej til.

De risikovillige lån fra Dansk Landbrugskapital skal uddeles som såkaldte ansvarlige lån, der bliver efterstillede og er uopsigelige fra Dansk Landbrugskapitals side. Det betyder, at realkredit- og pengeinstitutter kan tælle investeringslånene med, som var de egenkapital.

Eller som enhver revisor straks vil sige: Der er tale om en ren gavepakke!

Forventningen er, at et sted mellem 100 til 200 landbrug på tværs af driftsgrene vil få et lån på 5-10 mio.

Troels Lund Poulsen (V) er bagmanden for gavepakken til fallerede Venstre-landmænd.

kr. fra Dansk Landbrugskapital over de kommende år. Hvem de heldige kammerater bliver, vil Erhvervsministeriet dog ikke oplyse. Det er jo “fortrolige oplysninger”, påstår pressesekretæren. Det vil sige, at Venstre roligt kan give en økonomisk håndsrækning til trofaste partistøtter i økonomisk uføre. Ingen i offentligheden vil få det at vide.

 

Niels Jørgens nye bondegård

Venstre-kandidaten Niels Jørgen Pedersen har netop modtaget de første 14 mio. kr. fra partikammeraten Esben Lunde Larsen.

Det tredje eksempel er den brutale placering af en af landets største svinefabrikker klods op af nationalpark Thy i det idylliske landsbysamfund Jannerup vest for Thisted. Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har givet grønt lys for 7,4 støttemillioner til projektet lige netop i Jannerup, til trods for at det er kommet frem, at der er mindst 10 andre mulige placeringer i Thy.

Så hvorfor skal fabrikken med en årsproduktion på 40.000 ildelugtende svin ligge lige netop på den mark i Janderup Sogn? Det skal den, fordi Niels Jørgen Pedersen har forpagtet jord til en byggegrund lige der. Og hvem er så han? Niels Jørgen Pedersen er tidligere formand for erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, så han er pr. definition en af elitens venner, men han er mere end det. Niels Jørgen Pedersen er også kandidat til borgmesterposten i Thisted ved det kommende valg. Og hvem stiller han op for? Venstre.

Er der noget at sige til, at leden ved eliten vokser?

Her er grundplanen for Niels Jørgen Pedersens store svinefabrik i Thy.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.