Round Up misbruges til at tvangsmodne høsten

Kornoerken_main

Landet over taler sprøjtespor i de næsten modne høstmarker deres tydelige sprog om misbrug af sprøjtegift, men nogen pålidelig viden om omfanget findes ikke. Foto: DOF.

Et nyt vækstfif blandt agroproducenter landet over består i at tvangsmodne hvedemarkerne med en sidste giftsprøjtning umiddelbart før høst. Det sker ikke som led i kampen mod ukrudt, men for at tvangsmodne hvedekerner og rapsfrø for at sikre et større overskud.

Mange nordjyske landmænd bruger sprøjtegiften Round Up til at tvangsmodne deres afgrøder, skriver DR-Nordjylland 19. august.

RoundUp, der er et ukrudtsmiddel, får på kort tid planter, der ikke er fuldt modne, til at blive klar til høst.

Det er tilladt at sprøjte afgrøder med Round Up ind til ti dage før høst. Men det er unødvendigt og burde forbydes, lyder kritikken.

Ussing

Jørn Ussing har i en årrække været foregangsmand for økologisk brødproduktion. Han driver bageriet Aurion i Hjørring.

– Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle forbyde sådan noget. Der er da ingen grund til simpelthen bare at sprøjte i noget korn, der ikke fejler noget, siger Jørn Ussing Larsen, daglig leder på det økologiske bageri Aurion.

Der findes ingen præcise tal for misbruget af sprøjtemidler til dette formål, men planteavlskonsulent Torben Bach Hansen fra Agri Nord vurderer, at omkring 10 procent af arealet med korn bliver sprøjtet kort før høst, mens op mod 25 procent af arealet med raps bliver sprøjtet.

– Man sparer brændstof til traktoren og ressourcer til at tørre høsten, forklarer Torben Bach Hansen.

En del af landmændene hævder, at de sprøjter de næsten høstklare arealer med Round Up, fordi de ellers har svært ved at nå at bekæmpe rodukrudt som senegræs og tidsler, før de næste afgrøder skal sås. Hvorfor de ikke venter til efter høst, hvor effekten vil være langt større, oplyser planteavlskonsulenten dog ikke noget om.

 Miljøminister Ida Auken har nu afkrævet Miljøstyrelsen en redegørelse for anvendelsen af RoundUp til at tvangsmodne afgrøder.

Comments

comments

En kommentar til Round Up misbruges til at tvangsmodne høsten

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.