EsbenLunde_pix
Venstre-manden Esben Lunde Larsen er bosat i Hvide Sande i Vestjylland. Han tror ikke på MRSA-eksperternes advarsler, men beskylder dem for at være “imod landbruget”.

I et usædvanlig åbenhjertigt interview i Weekendavisen 13.3. 2015 afslører MF Esben Lunde Larsen (V), at man i Venstre mener, at svin har samme ret til at blive behandlet med antibiotika som mennesker. Han hævder også, at der bruges langt mere antibiotika til at sikre danske borgeres sundhed end i svineindustrien. Den konklusion når han frem til gennem en direkte sammenligning af danske borgere med danske svin.

Eksperternes advarsler om den aktuelle MRSACC398-epidemi af antibiotikaresistente bakterier giver Lunde Larsen ikke noget for. Til avisen udtaler han med direkte adresse til to af landets uafhængige MRSA-eksperter, professor Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital, og overlæge Henrik Th. Westh fra MRSA-videncenteret på Hvidovre Hospital, at de arbejder ud fra en skjult dagsorden for at tilgodese deres egen forskning, og at de er ”imod” landbruget:

”Vi har aktører, som altid vil råbe: Ulven kommer, og som altid vil male det værst tænkelige billede op. Det ser man hos grupper, der altid er imod landbruget og forbruget af antibiotika”.

De officielle data viser, at der i Danmark kun anvendes 47,5 tons antibiotika til mennesker mod 107 tons til produktionsdyr. Disse klare tal bestrides ikke af Venstre-manden, men han gør gældende, at der kun er fem millioner mennesker mod 30 millioner svin i Danmark. Så selvom forbruget er dobbelt så stort i husdyrproduktionen, så bliver medicinen fordelt på seks gange så mange svin som på mennesker.

Målt i antibiotika-doser pr. kilo menneskekød i forhold til kilo produceret svinekød ”vinder” svineindustrien.

Svinevelfard
Har svin samme “ret” til at blive behandlet med antibiotika som mennesker? Det mener cand. theol. Esben Lunde Larsen.

Weekendavisens journalist spørger derefter, om det ikke er ”vigtigere at behandle mennesker end svin?” Hertil svarer Lunde Larsen:

”Sådan et spørgsmål kan man ikke engang stille. Både landmænd og læger skal udvise omsorg for det dyr eller det menneske, de har ansvar for”.

Journalisten henviser derefter til ekspertudtalelser om, at resistens-problemet kan udvikle sig til en af de største trusler mod menneskeheden, fordi vi igen kan risikere at skulle dø af banale sygdomme. Gør det ikke indtryk? Hertil svarer Lunde Larsen:

”Så må jeg stille det modsatte spørgsmål: Skal man ikke behandle syge dyr? Skal man ikke behandle fru Hansens hund? Det må du spørge de såkaldte eksperter om”.

Journalisten siger derefter, at det ikke lyder, som om Lunde Larsen ”tror på eksperter”? Svaret kommer prompte:

”Jeg er selv forsker af uddannelse og er vant til at forhold mig til forskningsresultater. Derfor forholder jeg mig altid kritisk til ethvert forskningsresultat. Der er altid en grad af selvinteresse i de synspunkter, man kommer med”.

Esben Lunde Larsen er uddannet cand.theol. Han har udarbejdet en Ph.d.-afhandling med titlen: ”Frihed for Loke Saavel som for Thor. N. F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv”, som han forsvarede ved Københavns Universitet i december 2012.

I Folketinget sidder Lunde Larsen bl.a. i det toneangivende Fødevareudvalg sammen med landbrugslobbyisterne Erling Bonnesen og Hans Chr. Schmidt, begge MF’ere for Venstre.

Artiklen i Weekendvisen hedder ”Resistent antifanatiker” og er skrevet af Poul Pilgaard Johnsen. Den kan kun læses, hvis man køber adgang til avisens arkiv.

Visited 7 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.