Produktionen følger EU’s krav til økologisk lakseopdræt

Fakta-chef Thomas Roland svarer 3. marts 2017 på opfordring vedr. indlægget om økologisk laks fra Norge:

Situationen omkring norsk økologisk fiskeopdræt er lidt speget. Sagen er nemlig, at Norge endnu ikke har underskrevet de ændringer til EU’s økologiforordning, som trådte i kraft for et par år siden. Derfor er hele den norske økologiske produktion i øjeblikket afskåret fra at kunne bruge EU’s økologilogo på deres produkter. Det forventes dog, at Norge inden for ganske få måneder igen må bruge logoet på deres økologiske produktioner – herunder fiskeopdræt.

For så vidt angår opdrætslaks, så følger produktionen allerede EU’s krav til økologisk lakseopdræt. Herunder blandt andet lav tæthed i burene, så smitten holdes på et lavt niveau (også af lakselus) og fiskenes kondition er langt bedre. Andre krav, der så vidt jeg husker kendetegner den økologiske produktion, er maksimalt en behandling med antibiotika i fiskens levetid, ingen brug af syntetisk farve i foderet, ingen brug af antibegroningsmidler på burene, og ingen brug af GMO og problematiske antioxidanter i foderet.

Det norske økologiske lakseopdræt, hvor vi får vores fisk fra, er Debio-godkendt (den norske økologiorganisation) og KRAV-godkendt (den svenske økologiorganisation). De danske (og polske) myndigheder (Fødevarestyrelsen) anerkender på trods af den manglende underskrift stadig den norske økologiske produktion som legitim, og derfor kan EU’s økologilogo (eller det danske Ø-mærke) stadig bruges på fisken, hvis den slutforarbejdes i Danmark eller et andet EU-land, som anerkender den norske produktion. Vi sælger samme vare i Sverige, og dér blot med KRAV-logo på.

Thomas Roland, Coop.

Diskussionen om hvorvidt opdrættet fisk overhovedet bør kunne få et Ø-mærke, vil jeg ikke forholde mig til. Men jeg vil til enhver tid anbefale vores kunder at vælge økologisk eller ASC-mærket opdrætsfisk, hvis man ønsker at støtte produktioner, der gør en positiv forskel i forhold til det udskældte ”konventionelle” norske lakseopdræt.

Venlig hilsen

Thomas Roland, CSR-chef, Coop

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.