Foto: Enrique Lopez Garre/Pixabay.

De årlige gennemsnitstemperaturer ved havoverfladerne har fjernet sig mere og mere fra det 20. århundredes gennemsnit (1900-1999) siden 1980’erne. I 2018 var de globale havoverfladetemperaturer 0,66 grader højere end gennemsnittet i det forrige århundrede, ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Det skriver Katharina Buchholz, 20. september 2019, for statista.com.

Mens de årlige afvigelser svinger (så nogle år tilfældigvis er varmere og andre koldere), er der til stadighed en klar opadgående tendens i datamængden. Året med den største afvigelse, der er registreret, var 2016, hvor de målte havtemperaturer lå 0,79 grader celsius højere end det angivne gennemsnit.

De globale data for temperaturer tæt på overfladen stammer fra skibe, bøjer og satellitmålinger af verdenshavene. Mens udsving er et normalt fænomen, forventes en stigning i antallet af år, der i gennemsnit er varmere på grund af klimaændringer, hvilket er stigningen i det globale gennemsnit og gennemsnitlige land- og havtemperaturer. Ifølge videnskabelige fund vil den fortsatte globale opvarmning føre til ændringer i styrke, hyppighed, rumlige omfang og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.

Foto: Lars P. Johansson.

Skriv en kommentar