Viber i knibe i kolde marts

VibeiKnibeFrosten presser forårstidlige viber ind i byerne og ud i vejrabatterne, hvor der er en smule fugls føde at hente efter vinterens saltning, der gør jorden blød. De ellers altid forårskåde vibers ynglesæson er udsat på ubestemt tid. Det skriver Dansk ornitologisk Forening i dag.

Hvis ellers marts havde været forårslun, så ville viberne have slået deres kolbøtter i luften og lavet deres saltomortaler og volter som tegn på, at ynglesæsonen 2013 var indviet. Og de tidligste kunne såmænd have stiftet familie. Men sådan er det ikke gået derude.

I stedet skutter små vibeflokke sig i frost og sne på enge og stubmarker, mens særligt sultne solister søger ind i byerne og ud i vejrabatterne, der er tøet op efter vinterens saltning af hensyn til bilisterne.

Der er tale om et ekstremt sent vibeforår i år. Viberne ankom helt efter bogen omkring 1. marts, da der kom en mild periode, mens da så frosten vendte tilbage med fornyet styrke, fik mange af viberne problemer.

Vibe-i-vinterrabat-WEBDen seneste uge er der set fugle søge føde i rundkørsler og vejkryds, hvor jorden var tøet op efter saltning, så vadefuglene kan finde et og andet spiseligt i den bløde jordbund. Og i landsbyer er der set viber færdes næsten inde i folks haver. Det er meget usædvanligt, siger Dansk ornitologisk Forening,  der opfordrer bilister til at holde et vågent øje med viberne i vejrabatterne.

Flere mennesker har været tæt på at køre over en vibe, fordi fuglen stod klods op ad kørebanen i sin iver efter at finde føde. Der er ingen tvivl om, at en del viber i denne tid bukker under på grund af frosten, mener fuglevennernes forening.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.