VibeiKnibeFrosten presser forårstidlige viber ind i byerne og ud i vejrabatterne, hvor der er en smule fugls føde at hente efter vinterens saltning, der gør jorden blød. De ellers altid forårskåde vibers ynglesæson er udsat på ubestemt tid. Det skriver Dansk ornitologisk Forening i dag.

Hvis ellers marts havde været forårslun, så ville viberne have slået deres kolbøtter i luften og lavet deres saltomortaler og volter som tegn på, at ynglesæsonen 2013 var indviet. Og de tidligste kunne såmænd have stiftet familie. Men sådan er det ikke gået derude.

I stedet skutter små vibeflokke sig i frost og sne på enge og stubmarker, mens særligt sultne solister søger ind i byerne og ud i vejrabatterne, der er tøet op efter vinterens saltning af hensyn til bilisterne.

Der er tale om et ekstremt sent vibeforår i år. Viberne ankom helt efter bogen omkring 1. marts, da der kom en mild periode, mens da så frosten vendte tilbage med fornyet styrke, fik mange af viberne problemer.

Vibe-i-vinterrabat-WEBDen seneste uge er der set fugle søge føde i rundkørsler og vejkryds, hvor jorden var tøet op efter saltning, så vadefuglene kan finde et og andet spiseligt i den bløde jordbund. Og i landsbyer er der set viber færdes næsten inde i folks haver. Det er meget usædvanligt, siger Dansk ornitologisk Forening,  der opfordrer bilister til at holde et vågent øje med viberne i vejrabatterne.

Flere mennesker har været tæt på at køre over en vibe, fordi fuglen stod klods op ad kørebanen i sin iver efter at finde føde. Der er ingen tvivl om, at en del viber i denne tid bukker under på grund af frosten, mener fuglevennernes forening.

 

Comments are closed.