§3-hærværk er bødefrit på Langeland

RifbjergNor3 RifbjergNor2 RifbjergNor4 RifbjergNor1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En agroproducent starter sin rendegraver, kører ned for enden af marken og graver tre grøfter ud gennem rørskoven til strandlagunesøen. Grøfterne starter ved hvert sit rørdræn, hvis drænvand ledes fuldstændigt ufiltreret direkte ud i lagunesøen.

Der er tale om en klokkeklar overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, der forbyder enhver form for hærværk af denne kaliber.

Der er da heller ingen tvivl hos tilsynsmyndigheden, der kontakter agroproducenten og udbeder sig et møde. Manden påstår, at det ikke var hans hensigt at ødelægge naturen – han ville bare af med sit drænvand.

Kommunens salomoniske afgørelse bliver “en lovliggørende dispensation med vilkår om delvis retablering”. Kommunen gør altså ulovligheden lovlig ved at uddele en dispensation med tilbagevirkende kraft.

Dispensationen gives imidlertid på vilkår. Det er således en forudsætning for udnyttelse af dispensationen at:

· Det oprindelige niveau i terræn genskabes i rørsumpen. Terrænændring i rørsump skal udjævnes således at det allerede opgravede materiale udspredes i et ikke over 30 cm tykt lag i rørsumpen ved siden af grøfterne. Alternativt kan det opgravede materiale fjernes fra arealer med beskyttet natur.

· De tre halvøer i søen skal så vidt muligt fjernes. Dette gøres ved at udjævne halvøerne således at det opgravede materiale spredes ud så halvøerne ikke kan erkendes ved middelvandstand i søen. Det accepteres dog at  indre dele af de tre halvøer efterlades, idet det vurderes at være praktisk umuligt at køre gravemaskinerne langt nok ud i strandsøen til at kunne fjerne halvøerne helt.

I virkeligheden giver kommunen agroproducenten tilladelse til at køre rendegraveren ud i lagunesøen og mosle rundt, indtil alt opgravet mudder er spredt ud i rørskoven. Læs hele dispensationen her.

Man kan måske undre sig over, at der ikke overhovedet er tale om nogen form for bødesanktion. Forklaringen er den, at det med bøder bruger man slet ikke i kommunen. Eller som sagsbehandleren lakonisk svarede:

“Der foreligger, i overensstemmelse med normal procedure, ikke en særskilt skriftlig afgørelse om ikke at politianmelde. Afgørelsen er truffet på sagsbehandlerniveau.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.