RifbjergNor3 RifbjergNor2 RifbjergNor4 RifbjergNor1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En agroproducent starter sin rendegraver, kører ned for enden af marken og graver tre grøfter ud gennem rørskoven til strandlagunesøen. Grøfterne starter ved hvert sit rørdræn, hvis drænvand ledes fuldstændigt ufiltreret direkte ud i lagunesøen.

Der er tale om en klokkeklar overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, der forbyder enhver form for hærværk af denne kaliber.

Der er da heller ingen tvivl hos tilsynsmyndigheden, der kontakter agroproducenten og udbeder sig et møde. Manden påstår, at det ikke var hans hensigt at ødelægge naturen – han ville bare af med sit drænvand.

Kommunens salomoniske afgørelse bliver “en lovliggørende dispensation med vilkår om delvis retablering”. Kommunen gør altså ulovligheden lovlig ved at uddele en dispensation med tilbagevirkende kraft.

Dispensationen gives imidlertid på vilkår. Det er således en forudsætning for udnyttelse af dispensationen at:

· Det oprindelige niveau i terræn genskabes i rørsumpen. Terrænændring i rørsump skal udjævnes således at det allerede opgravede materiale udspredes i et ikke over 30 cm tykt lag i rørsumpen ved siden af grøfterne. Alternativt kan det opgravede materiale fjernes fra arealer med beskyttet natur.

· De tre halvøer i søen skal så vidt muligt fjernes. Dette gøres ved at udjævne halvøerne således at det opgravede materiale spredes ud så halvøerne ikke kan erkendes ved middelvandstand i søen. Det accepteres dog at  indre dele af de tre halvøer efterlades, idet det vurderes at være praktisk umuligt at køre gravemaskinerne langt nok ud i strandsøen til at kunne fjerne halvøerne helt.

I virkeligheden giver kommunen agroproducenten tilladelse til at køre rendegraveren ud i lagunesøen og mosle rundt, indtil alt opgravet mudder er spredt ud i rørskoven. Læs hele dispensationen her.

Man kan måske undre sig over, at der ikke overhovedet er tale om nogen form for bødesanktion. Forklaringen er den, at det med bøder bruger man slet ikke i kommunen. Eller som sagsbehandleren lakonisk svarede:

“Der foreligger, i overensstemmelse med normal procedure, ikke en særskilt skriftlig afgørelse om ikke at politianmelde. Afgørelsen er truffet på sagsbehandlerniveau.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.