mrsabeskyt
Hvad betyder det for din sundhed, at der er antibiotika-resistente bakterier i det meste svinekød fra Danmark? Foto: Tænk.

Dorthe Fink, Nexø, skriver 25. marts 2016 i Jyllandsposten om behovet for at gentænke Danmarks fødevareproduktion. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her:

Der er brug for helt anderledes tværpolitiske ideer, initiativer og beslutninger NU!

Der er brug for at GENTÆNKE landbrugspakken, kvælstofudledningen, de useriøse ministerielle argumenter for at hjælpe landbruget, det såkaldte ”Paradigmeskift” og nu det seneste skud mod forbrugerne i form af den foreslåede fødevaremærkning.

Vi har brug for at GENTÆNKE Danmarks fødevareproduktion.

Vi forbrugere ønsker Fødevaresikkerhed, Dyrevelfærd og Bæredygtige produktioner. Det er ikke kun os danskere der stiller disse krav, det er krav som forbruger- og borgerbevægelser i EU og USA til kendegiver. Besøg www.wemove.EU og støt kampen.

WeMoveVi vil vide, hvad vores fødevarer er fyldt med af kemikalier, pesticider f.eks. glyfosat, bakterier m.m., så vi selv kan beslutte om vi vil spise dem.

Det forekommer absurd og vildledende at give konventionelt svinekød én stjerne, med 75% chance for at det indeholder MRSA bakterier.

Samtlige politiske partier har nøglen til løsningen, og hvor længe tør I vente? Hvor længe tør I sidde på hænderne, lukke øjnene og være passive.

Det er politikernes ansvar, når en befolkning udvikler sygdomme, der opstår på baggrund af forurening, en forurening, som kan bekæmpes ved ændrede produktionsmetoder.

Det er jer, der har magten til at forhindre alle ulykkerne nu og i fremtiden.

monsanto_California
Roundup indeholder glyfosat, som er verdens mest solgte aktivmiddel til ukrudtsbekæmpelse.

Det er et tungt politisk ansvar, at sætte en befolknings sundhed på spil for fødevareindustriens profit og lukrative forhold.

Har de borgerlige partier samvittighed til at tage dette ansvar med hvad det giver af konsekvenser for vores fremtidige generationer?

Der er ingen vindere i dette spil, landbruget snyder sig selv, hvis de tror det er et vinderkort. Med denne landbrugspakke og dens indhold bliver alle tabere på den lange bane.

Og husk:
Udviklingen i multiresistente infektioner er støt stigende både i Danmark og på verdensplan, infektioner som folk dør af.

WHO har glyfosat på listen over kræftfremkaldende stoffer, et kemikalie som truer vores drikkevand. En undersøgelse viser, at 99,6 % af de tyske borgere har spor af glyfosat i deres urin. Og 75% har en koncentration, der er mindst fem gange højere end grænseværdien for glyfosat i drikkevand (kilde DN).

DortheDorthe Fink er bosat i Nexø. Hun er uddannet sygeplejersker og sundhedsplejerske og har læst Folkesundhedsvidenskab ved Nordic School of Public Health i Gøteborg.  Amtssundhedsplejerske i Bornholms Amt (rådgivning af kommunerne) siden 1994 og siden 2003 sundhedsfaglig seniorkonsulent i Bornholms Regionskommune. Kommunalbestyrelsesmedlem for SF i 2010 – 2014 og siden 2007 udpeget som lægmedlem af Videnskabsetisk Komité i Region Hovedstaden.

Comments are closed.