Også danske ngo’er protesterer mod giftrester på frugt og grønt.

Hvert år får omkring 2,3 millioner engelske børn i alderen 4-6 år dagligt udleveret frugt og grønt via en statslig ordning, der skal promovere sunde spisevaner, men hvor sundt er det egentlig?

5. september 2017 blev en ny rapport af PAN UK (britisk afdeling af et internationalt miljø-og pesticidbekæmpelsessamarbejde) offentliggjort, der afslørede, at den testede frugt indeholdt rester af 123 forskellige sprøjtegifte, deriblandt gifte der er blevet forbundet med negative virkninger på børns kognitive udvikling.

Nick Mole præsenterer den sprøjtefrie have.

”Vi ved, at unge børn er en af de grupper, der er mest sårbare i forhold til pesticiders sundhedsmæssige påvirkninger,” udtalte Nick Mole fra PAN UK. “Endnu mere bekymrende er det, vi ikke ved. Vi er stadig usikre på de langvarige virkninger ved at indtage pesticider, og på konsekvenserne af at indtage flere forskellige pesticider, der potentielt kan skabe en ”giftig cocktail”-effekt.”

PAN UK understreger, at for blot en pence per barn om dagen, eller £5,6 mio.om året, kunne al den frugt, børnene får via denne ordning, være økologisk. ”I betragtning af hvor lidt det ville koste at ændre ordningen til økologisk, burde regeringen ikke risikere vores børns helbred, når der er andre muligheder,” udtalte Nick Mole fra PAN UK.

Et æble om dagen…

Det er en national prioritet at øge indholdet af frugt og grønt i børnenes kost. Kun få børn spiser deres “fem-om-dagen”, og som resultat er mange overvægtige og usunde. Rob Percival, fra Soil Association (en britisk økologisk non-profit organisation), forklarer at Soil Associations ”Food for Life”-ordning opfylder begge ambitioner – at få flere grøntsager på tallerkenen, og mere økologisk grønt med færre sprøjtegifte.

Et æble om dagen er ikke sagen, hvis der rummer rester af sprøjtegifte.

Rob Percival udtalte: ”Disse fund understreger fordelene ved at servere økologisk frugt og grønt i skoler. Gennem vores ”Food for Life”-ordning får vi økologiske varer på menuerne i skoler over hele Storbritannien, også i nogle af de mest dårligt stillede områder. ”Food for Life” viser, at offentlige indkøb kan været et effektivt værktøj til forandring – hvis flere kontrakter specificerede ”Food for Life” standarder, så ville flere skoler servere frisk, velsmagende, britisk indkøbt frugt og grønt af god kvalitet, med få eller ingen pesticider – til gavn for både børn og britiske landmænd.”

Soil Association og PAN UK ser Brexit som en mulighed for at genoverveje landbrugets accepterede normer. PAN UK opfordrer Sundhedsministeriet til at begynde at overvåge de sundhedsmæssige konsekvenser ved pesticidrester i mad, i særdeleshed hos sårbare grupper som børn. ”I lyset af de mange beviser på, at pesticider gør skade på menneskers sundhed, er det forbavsende, at Sundhedsministeriet ikke allerede har truffet foranstaltninger for at beskytte britiske borgere,” udtalte Rob Percival.

Oversættelse og bearbejdning ved Addie Hansen.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.