Kæmpestalden vil løbe fra den forreste bil og 200 meter ned af vejen til den lille hvide bil (begge markeret med rød pil). Foto: Zenia Stampe

MF Zenia Stampe (Rad.) skriver i dag på facebook:

MF Zenia Stampe (Rad.)

Jeg bliver igen og igen rystet over retstilstanden på landet. Tænk at bo tyve år i det skønneste landskab med den smukkeste udsigt for så en dag at opdage, at en lokal svineproducent har opkøbt nabogrunden og vil opføre en af Danmarks største svinestalde på det forladte og forfaldne husmandssted. Tre kæmpe gylletanke, otte fodersiloer á 9 meters højde og en kæmpestald på 9500 kvadratmeter, der årligt skal producere ca. 40.000 slagtesvin og udlede 9,5 tons kvælstof. Og du kan intet stille op.

“Det handler ikke om at være imod landbrug eller husdyrbrug. Det handler om størrelsen. Hvis landbrug bliver så store, at der reelt er tale om industri, så skal de ikke bare frit kunne placeres på landet, så de smadrer lokalsamfund og stavnsbinder naboerne til usælgelige ejendomme”

Det er den situation, beboerne omkring Vinderuphøjvej i den nordlige del af Næstved kommune står i. Forfærdede og magtesløse. For lovgivningen er på svineproducentens side og efterlader ikke kommunalbestyrelsen mange muligheder for at stoppe byggeriet, selvom det vil have voldsomme konsekvenser for naboer, lokalsamfund, miljø, trafiksikkerhed og landskab.
En svinestald på 9500 kvadratmeter er jo ikke bare et landbrug, det er en fabrik. Og det idylliske landområde vil derfor de facto blive omdannet til industriområde med alt hvad det indebærer af skæmmende kæmpebyggerier og tung trafik.

Argumentet bag lovgivningen – som var en del af de blå partiers landbrugspakke – er, at landet er landbrugets erhvervszone, og så må landbefolkningen leve med generne fra landbruget. Men en svinestald på 9500 kvadratmeter er jo ikke bare et landbrug, det er en fabrik. Og det idylliske landområde vil derfor de facto blive omdannet til industriområde med alt hvad det indebærer af skæmmende kæmpebyggerier og tung trafik.

Og desværre er den her sag ikke enestående. Lige før jul besøgte jeg Miljøforeningen Havnsø-Føllenslevved Kalundborg, hvor den lokale svineproducent også er ved at opføre en kæmpe fabrik. Også her er det et mindre husmandssted, der pludselig skal forvandles til industri til stor gene for naboerne og landsbyen, der kan se frem til tung transport igennem den lille by og forbi den lokale folkeskole. Og også her kan kommunalbestyrelsen ikke stille noget op. Loven er på producentens side, og naboerne er reduceret til tilskuere uden ret til medbestemmelse over deres eget lokalområde.
Det er utroligt, at vi byder naboerne og lokalsamfundene det her. Og så endda efter mange års diskussion om, hvordan vi får flere til at bosætte sig på landet.
Vi lokker med løfter om herlighed, naturværdier, landsbyliv og frisk luft, men når folk så kommer og klager deres nød over at få en husdyrfabrik dumpet ned i baghaven, så siger vi, at det er en del af pakken.
“Det er utroligt, at vi byder naboerne og lokalsamfundene det her. Og så endda efter mange års diskussion om, hvordan vi får flere til at bosætte sig på landet.”

Og nej, det handler ikke om at være imod landbrug eller husdyrbrug. Det handler om størrelsen. Hvis landbrug bliver så store, at der reelt er tale om industri, så skal de ikke bare frit kunne placeres på landet, så de smadrer lokalsamfund og stavnsbinder naboerne til usælgelige ejendomme. Så skal de i stedet placeres i dertil udpegede industriområder. Naboerne skal beskyttes og lokaldemokratiet skal respekteres.

Det gjorde et stort indtryk på mig at se det med egne øjne og tale med de lokale. Men selvom man ikke selv har været der, giver billederne et meget godt indtryk af størrelsen på byggeriet. Kæmpestalden vil løbe fra den forreste bil og 200 meter ned af vejen til den lille hvide bil (begge markeret med rød pil). Det andet billede viser Charlotte Eliassen, der er nabo og formand for den lokale Miljøforening, foran det nedlagte stuehus og den første ud af tre store gylletanke. Det tredje billede viser gylletanken som den optræder i landskabet.
Og tænk så på, at det her er en skæbne, som de lokale beboere deler med mange andre rundt i Danmark – og som kan overgå alle, der bor på landet. Det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Bannerfoto: Greenpeace

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Leif Iversen

  Ja det er da ufatteligt, hvornår mon svinebaronerne ser “skriften på væggen” og omlægger fra svineproduktion til bæredygtigt landbrug?

 2. Rene Dahl

  Hvorfor er der ingen på borgen der råber så kraftigt op om disse urimelige forhold,så disse sindssyge love kan laves om?

 3. Lis jespersen

  Der er en masse, der råber os – bl.a. os på Jungshoved syd for Præstø, men det er svært at gøre noget ved det, når kommunerne ikke har noget at skulle have sagt. Men det skal vi have lavet om….

 4. Torben Aagesen

  Nu er der jo stillet et forslag til ændring af lovgivningen herom, som har været til 1. behandling den 05.05.2020 og så har foreningen mod Svinefabrikker haft foretræde for Miljø-og fødevareudvalget på Christiansborg, den 21.10.2020.
  Men når folketinget sætter folk som CEO’en for Danish Crown til at rådgive om fremtiden i Dansk Landbrug, er jeg bange for det bliver svært. Desværre er forslaget stillet af Enhedslisten blevet nedstemt, og jeg har intet hørt om nye tiltag.
  Vil egentlig håbe at foreningen mod Svinefabrikker kommer med en kommentar, men de er jo oppe imod en stærk landbrugslobby og blå blok på tinget.

 5. Kis Bøggild Nielsen

  Det haster i stor skala at få lavet noget med lovgivning i forhold til landbrugsindustrien, som er fuldstændig vil-døve overfor enhver form for hensyntagen til hverken miljø, drikkevand, dyrevelfærd, naboer, turister, vej/vejr forhold, der i blandt græsrabatter, som snart er helt forsvundet til fordel for mere udnyttelse og sprøjtegifte. Måske kunne vi starte med kvoter, som Zenia Stampe foreslår. Så er vi da startet på noget, som måske kan føre til en eller anden form for dialog, som indtil videre er udeblevet på trods af flere forsøg. I sær efter landbrugspakken gik det da helt galt og den er jo stadig ikke engang ført tilbage endnu. Ja undskyld mig. Jeg er selv opvokset på et landbrug med både malkekøer, får, grise og heste og ret stor produktion, mens børnene var en stor del af arbejdet og livet på landet, men netop derfor virker det helt hen i vejret at det er kørt så meget af sporet og så få mennesker bor på større og større gårde, men stadig med store gældsposter, som fastholder produktionsmetoder, der for længst skulle have været ændret. Endelig kan myndighederne ikke forbyde os længere at købe landbrug på andelsbasis længere, men det har vi også slås for i 30 år eller mere. Det er i sidste øjeblik, inden Kineserne og alle mulige og umulige kapitalfonde opkøber vores landbrug og jord. Svært for de unge, som gerne vil flytte på landet også i fælleskaber, som kan dyrke jorden uden sprøjtemidler og med godt dyrehold med omtanke og i fællesskab med naboer plus bæredygtigt. Det kunne staten måske være mere opmærksom på og støtte op omkring på en eller anden måde inden et nyt generationsskifte i landbruget for alvor går i gang osv. Det er så vigtigt for fremtiden for os alle. Mvh. Kis B. Nielsen

 6. Tina Carlsen

  Jeg er én af naboerne til omtalte svinefabrik på Vinderuphøjvej. Mareridt! I forvejen er vi vant til at storlandmænd (f.eks. ejere af burhønseægs-/skrabeægsfabrikker) terroriserer omgivelserne ved at gøre, hvad der passer dem – og så få dispensation bagefter. Når jeg skal ha’ frisk luft, se på småfugle mm., ja, så tager jeg til nabokommunerne!

Skriv en kommentar