Åbent oprør mod Landbrug & Fødevarer

LeifLausten_foto_DanskeSlagtermestre

Slagtermester Leif Wilson Laustsen. Foto: Danske Slagtermestre.

“Vi har selv oplevet af blive klemt i hensynet til de store fødevareeksportører og deres ønsker om bedre rammevilkår. I de senere år har de store virksomheder fået en række gunstige forslag igennem politisk, der betyder, at vi, de mindre virksomheder, får svært ved at konkurrere på de nye betingelser.”

Sådan begrunder Leif Wilson Laustsen formand for FødevareDanmark, at en kreds af fødevareproducenter har stiftet den nye brancheforening. Udtalelsen fremsættes i et debatindlæg i Politiken 7. september 2015.

FødevareDanmark er en paraplyorganisation for små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren.Den blev grundlagt på et stiftende møde 30.juli 2015 af fire organisationer Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. Tilsammen tegner de sig for en årlig omsætning på 10 milliarder kroner.

Med stiftelsen af den nye brancheforening er der slået en dyb revne i Landbrug & Fødevarers monopol på at repræsentere den samlede fødevarebranche, og det er næppe nogen tilfældighed, at den første formand kommer fra Danske Slagtermestre (DS). Indtil 2011 var DS medlem af landbrug & Fødevarer, men udmeldte sig i frustration over det ringe udbytte i forhold til det høje kontingent.

bestyrelse_topfoto

Her er bestyrelsen i den nye brancheforening, der er stiftet i protest mod Landbrug & Fødevarers monopol.

Gennem de seneste år er der stillet store spørgsmålstegn ved Landbrug & Fødevarer som eneste repræsentant for danske fødevareproducenter. På primærsiden (landbrug) står både Bæredygtigt Landbrug (ca. 4000 medlemmer) og Landsforeningen Økologisk Jordbrug (ca. 800 medlemmer) uden for den private forening. Det er ca. 12.000 fuldtidslandmænd i Danmark.

På producentsiden organiserer Dansk Industri Fødevarer knap 300 af de store og mellemstore virksomheder. Landbrug & Fødevarer påstår selv at have ca. 300 medlemmer men afviser kategorisk at oplyse, hvem det drejer sig om. Dog er det kommet frem, at både banker og forsikringsselskaber er blandt de “fødevareproducenter”, man hævder at repræsentere.

Efter stiftelsen af FødevareDanmark er en ting dog sikker: Landbrug & Fødevarer taler ikke længere på vegne af slagtermestre, ostehandlere, fiskehandlere og de små fødevareproducenter.

Omkring halvdelen af L&F-medlemmernes identitet kendes dog og kan ses her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.