Danske mink stopfodres med antibiotika

Minkfabrikkernes talsmand nr. 1 hedder Martin Merrild og er formand for Landbrug & Fødevarer. Her fremviser han et af sine præmiedyr.

Forbruget af antibiotika på de danske minkfabrikker er eksploderet, mens resten af husdyrbranchen bruger mindre end tidligere. Det viser årets DANMAP-rapport for 2017, der blev offentliggjort den 2. oktober 2018. Rapporten udarbejdes af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

I modsætning til forbruget af antibiotika til svin er forbruget til mink steget voldsomt gennem en årrække. I 2017 voksede det yderligere med cirka 800 kilo svarende til en 15 procent stigning i forhold til året før. Forbruget i 2017 er det højest registrerede til mink siden 2004. Cirka seks procent af det samlede forbrug af antibiotika til dyr er i 2017 brugt til mink.

Der ligger 1400 minkfabrikker i Danmark, som er verdens største producent af minkskind.

DTU Veterinærinstituttet har ikke modtaget flere prøver til undersøgelse for sygdomme i mink i 2017, som ellers ville kunne forklare den voldsomme stigning i forbruget.

Fodres med antibiotika det meste af året

Brugen af ​​antimikrobielle stoffer i mink har en høj anvendelse fra om foråret, når minkene bliver født og igen, når de bliver fravænnede. Derudover ses der normalt en stigning i anvendelsen af antibiotika igen om efteråret.

Produktionen af ​​mink er steget markant i løbet af det sidste årti og kulminerede med 17,8 millioner dyr i 2015. I 2017 blev der produceret 17,1 millioner mink i Danmark, men trods nedgangen voksede forbruget af antibiotika til det hidtil højeste.

Med undtagelse af 2013 og 2014 er anvendelsen af ​​antimikrobielle midler i minkproduktionen steget hvert år i mere end et årti, fra mindre end to tons i 2004 til mere end seks tons i 2017.

Minkfabrikker er forbudt i en række europæiske lande som Storbritannien og Østrig af hensyn til dyrevelfærden.

Fire ud af hver 100 mink er i behandling

Behandlingsintensiteten er nu så stor, at på given dag i 2017 var fire ud af hver 100 mink i behandling med et antimikrobielt middel.

Imidlertid var der i 2017 tilsyneladende ingen sygdomsudbrud (ingen stigning i diagnostiske indberetinger), der kunne give en forklaring på den øgede anvendelse. Mest sandsynligt er der tale om en udstrakt anvendelse af antibiotika som forebyggelse af sygdomme i lighed medtidligere tiders flokmedicinering af syge såvel som raske dyr i svineindustrien.

Det er især anvendelsen af ​​tetracycliner, penicilliner med udvidet spektrum og kombinationer af penicilliner, som er steget de seneste fem år. Anvendelse af fluorquinoloner og cephalosporiner i pelsdyrproduktion har dog været tæt på nul i mere end et årti.

En frivillig handlingsplan for at reducere brugen af ​​antimikrobielle stoffer i mink hævdes at være under udvikling. Planen, som vil omfatte begrænsninger i brugen af antimikrobielle midler og kræver øget dyrlægekontrol af syge mink, er planlagt til at blive gennemført i 2018.

Ændringer i anvendelse af antibiotiske midler (kg aktivstof) hos pelsdyr 2013 – 2017, Danmark. Figur 4.3 i DANMAP 2017.

Comments

comments

En kommentar til Danske mink stopfodres med antibiotika

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.