Kommune ser passivt til, mens fredede fuglerige enge oppløjes

VærnengeneJanSkriver

Engrylen er ved at være udryddet i Danmark. Landbruget er skurken.

Ringkøbing-Skjern Kommunes forvaltning af naturværdierne på Værnengene ved Ringkøbing Fjord får skarp kritik fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Kommunen har givet en landmand lov til at oppløje en eng, der både er fredet og en del af et EU-beskyttet Natura 2000-område.

DOF i Vestjylland har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunen og krævet en ny fredning af Værnengene. Det skriver DOF i en pressemeddelelse, 30/9.

På papiret er alt godt, for Værnengene har været fredet siden 2004 og de fuglerige enge umiddelbart syd for Danmarks ældste fuglereservat, Tipperne, er af EU udlagt som Natura 2000-område. Men i praksis fungerer beskyttelsen ikke.

Problemet er, at Ringkøbing-Skjern Kommunes teknik- og miljøudvalg konsekvent lader landbrugsinteresser gå forud for naturbeskyttelsen ved at tillade oppløjning af enge, som i årtier har været vedvarende græsarealer og hjemsted for sjældne engfugle.

Læs hele artiklen.

Danmarks Naturfredningsforening har også sat fokus på den provokerende sagsbehandling Rongkøbing-Skjern Kommune.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.