VærnengeneJanSkriver
Engrylen er ved at være udryddet i Danmark. Landbruget er skurken.

Ringkøbing-Skjern Kommunes forvaltning af naturværdierne på Værnengene ved Ringkøbing Fjord får skarp kritik fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Kommunen har givet en landmand lov til at oppløje en eng, der både er fredet og en del af et EU-beskyttet Natura 2000-område.

DOF i Vestjylland har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunen og krævet en ny fredning af Værnengene. Det skriver DOF i en pressemeddelelse, 30/9.

På papiret er alt godt, for Værnengene har været fredet siden 2004 og de fuglerige enge umiddelbart syd for Danmarks ældste fuglereservat, Tipperne, er af EU udlagt som Natura 2000-område. Men i praksis fungerer beskyttelsen ikke.

Problemet er, at Ringkøbing-Skjern Kommunes teknik- og miljøudvalg konsekvent lader landbrugsinteresser gå forud for naturbeskyttelsen ved at tillade oppløjning af enge, som i årtier har været vedvarende græsarealer og hjemsted for sjældne engfugle.

Læs hele artiklen.

Danmarks Naturfredningsforening har også sat fokus på den provokerende sagsbehandling Rongkøbing-Skjern Kommune.

 

Comments are closed.