Advokat forsøger at true sig til tavshed om svindel med “sort” gødning

Joan-Vollertsen_advfink

Advokat Joan Vollertsen, der truer redaktøren med erstatningssag, hvis ikke han fjerner hendes klienters navne fra hjemmesiden sickpigs.dk.

Advokatfirmaet Fink fra Aabenraa v/Joan Vollertsen har i et brev til redaktøren af nyhedssiden sickpigs.dk krævet to navngivne agroproducenter, nemlig Claus Wildenschild, Bjergmose A/S, og Jørgen Phillipsen slettet fra en liste over dømte agroproducenter fra myndighedernes optrevling af en række omfattende sager om “sort” gødning.

De to agroproducenter blevet dømt i 2011 for at snyde med deres gødningsmængder, hvilket redaktøren fik bekræftet hos myndighederne tidligere i 2014. Landbrugsavisen skrev også dengang om sagen.

Nyhedssiden sickpigs.dk bragte en officiel liste med 103 landmænd, der alle havde overskredet deres gødningskvote, og derfor mistet en større del af deres landbrugsstøtte. Sidens titel indeholdt ordet “Gødningssnydepelse”, fordi listen altså omfattede landmænd, som bevisligt havde fået foretaget træk i støtten på grund af ulovlig overskridelse af gødningskvoten.

Sagerne indgår i flere tilfælde i et større sagskompleks med såkaldt “sort gødning”, der altså blev indført fra Tyskland, omfaktureret og solgt som cement, kalk eller andet.

Advokaten mente, at ordet “Gødningssnydepelse” om Claus Wildenschild, Bjergmose A/S, og Jørgen Phillipsen var i strid med Markedsføringslovens §1 og havde medført et økonomisk tab for de pågældende. Derfor forlangte advokaten, at hendes klienters navne blev fjernet, da hun ellers ville opgøre deres økonomiske tab og søge erstatning fra redaktøren i et civilt søgsmål.

Læs hele artiklen her og se den samlede liste over “Gødningssnydepelsene“.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.