æble_prosulfocarb

Æbler forsyner danskerne med hele 30 procent af alle pesticider i vores kost. Et af dem er en insektgift med navnet chlorpyrifos, som professor i miljømedicin, Philippe Grandjean, direkte advarer gravide mod at indtage. Spis økologisk, er hans råd til dem.

TEKST: Peter Nordholm Andersen. Teksten er produceret som et led i projektet Nye veje til viden om økologi under Økologisk Landsforening.

Skulle du vælge én afgrøde, du spiste økologiske varianter af, så er æbler et godt bud. Æblerne indtager suverænt førstepladsen over de afgrøder, der forsyner danskerne med flest pesticidrester.

Årsag: Vi spiser dem året rundt i store mængder, og æbler sprøjtes hyppigt. Faktisk tegner æbler sig for hele 30 procent af alle de pesticidrester, danskerne indtager.

Det tal stammer fra en undersøgelse, hvor Fødevarestyrelsen har analyseret i alt 17.309 prøver af fødevarer, som blev undersøgt for 249 forskellige pesticider i årene 2004-2011.

Fødevarestyrelsens embedsfolk har godt nok ved flere lejligheder udtalt, at pesticiderne ikke er skadelige. De understreger, at pesticider er nogle af de mest undersøgte kemikalier, og med al den viden, der er om dem, så er de ikke skadelige i de mængder, de er tilladt i.

PhilippeGrandjean
”Pesticiderne har alvorlige effekter på, hvordan vores hjerne udvikler sig, og hvordan vi selv fungerer”. – Philippe Grandjean, professor i miljømedicin.

FORSKER: GIFTE SKADER FOSTERHJERNEN

Den vurdering er Philippe Grandjean slet ikke enig i. Han er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet og meget kritisk over for blandt andet de pesticider, der findes på konventionelle æbler fra udlandet.

Ikke mindst chlorpyrifos. Det er en insekt­gift, som Fødevarestyrelsen har gjort 25 fund af i perioden 2010-2015 blandt i alt 208 stik­prøver af udenlandske, konventionelle æbler. Styrelsen fandt altså rester af chlorpyrifos i omtrent hvert ottende æble fra konventionel­le frugtplantager i udlandet.

– Kemikalier som chlorpyrifos, der angriber nervesystemet hos skadedyr, er uhyre effek­tive, fordi de lammer insekternes hjerner. Det smertelige problem er bare, at den menne­skelige hjerne er mindst lige så sårbar, især i fostertilstanden, siger Philippe Grandjean.

VI MISTER VIGTIGE IQ-POINT

Undersøgelser, professoren har lavet sammen med sine kollegaer, viser, at danske kvinder hyp­pigt har reststoffer fra chlorpyrifos i urinprøver, måske fra importeret, konventionel frugt.

chlorpyrifos-other-insecticides-abamectin-benzoate-malathion
Chlorpyrifos kan spores i kvinders urin trods forbud mod anvendelse i Danmark.

– Pesticiderne har alvorlige effekter på, hvordan vores hjerne udvikler sig, og hvordan vi selv fungerer, understreger professoren.

– Samlet set giver chlorpyrifos og lignende pesticider skader på danske børn, der svarer til, at vi ved hver eneste fødsel mister knapt et iq-point. Points som de fleste kun har om­kring 100 at give af, og som er afgørende for vores tilværelse og talenter, fortsætter han.

GRAVIDE BØR SPISE ØKOLOGISK

Philippe Grandjean nævner, at EU ganske vist for nylig har sænket grænsen for, hvor meget chlorpyrifos, vores fødevarer må indeholde.

– Men EU ”glemte” at sænke grænsen for methyl-chlorpyrifos, som nok vil blive brugt i stedet. Og da jeg regner de to stoffer for lige giftige, så er vi altså ikke bedre beskyttet i dag, end vi var tidligere, siger han.

Miljøprofessoren rådgiver derfor altid gra­vide kvinder og familier med små børn til at spise økologisk. Især bør man undgå impor­teret frugt og bladgrønt, hvor der måske er brugt chlorpyrifos eller andre af de pesticider, der kan skade vores hjerner tidligt i livet.

Læs mere om Philippe Grandjeans forskning – og advarsler – her.

Visited 10 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.