Planteværn eller sprøjtegift – mange vil nok kalde det noget uhelligt griseri.

Af journalist og kommunikationsrådgiver Jørn Verner Stendorf, 6950 Ringkøbing.

Det er med det mest fromme og andægtige ansigt, jeg formulerer dette debatindlæg primært til ære for agronom Per A. Hansen (PAH) fra Skjern, der på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns debatside fremturer med, at jeg er inficeret af blandt andet manglende viden omkring de sprøjtemidler, man bruger i det konventionelle landbrug.

Journalist Jørn Verner Stendorf, Ringkøbing.

”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De kære læsere er nu med til begravelsen af det traditionelle danske landbrug. Med i følget er blandt andet en buket agerkål. Ikke et smukt gult okseøje er tørt. Bagest i ligfølget er der noget der hvisler, og det er tidsler.

De tre nævnte planter var ifølge landmænd de mest bestialske ukrudtplanter, som blandt andet fik rigelige mængder bladan for år tilbage. Så kunne de lære det disse planter, som bier, sommerfugle og andre godgørende insekter ellers hyggede sig med at bestøve og dermed førte plantelivet videre i Moder Natur.

Bestøvning går i al sin enkelhed ud på at formere sig med frugtbart afkom. Det er ganske enkelt historien om blomsten og bien. Pollen fra en blomst føres med bien til støvfanget på en anden blomst, som bestøves og danner frugt. Plante smil og plante solskin var livet for disse naturens arbejdsmænd!

Man kunne forvente, at en agronom – i dette tilfælde personificeret ved Per A. Hansen – havde faglig indsigt i, hvad sprøjtegifte har medført ikke kun i Danmark, men rundt i verden. For at giftene skal være ”spiselige” i PAHs debatindlæg, bruger han selvfølgelig ikke ordet sprøjtegifte, men ”kemiske planteværnsmidler”.

Professor Kaj Sand-Jensen har udgivet sine erindringer i foråret 2017. I teksterne får man rene ord for pengene om naturens tilstand i bondelandet Danmark.

Professor i økologi ved Københavns Universitet, Kaj Sand-Jensen har beskæftiget sig med en storstilet undersøgelse i tyske naturområder. Her viser de helt aktuelle chokerende tal tæt på 80 procent tilbagegang af flyvende insekter i de sidste 27 år. Da insekterne er livsvigtige bestøvere af både vilde og dyrkede planter og samtidig tjener som føde for fuglene, tegner resultaterne et dystert, ja uhyggeligt billede af den økologiske sundhedstilstand i det åbne land.

”Da 80 procent af planterne bestøves af insekter, og 60 procent af fuglene lever af insekter, er der virkeligt behov for øget fokus og politisk opfølgning på den biologiske nedtur, som tyskerne dokumenterer, da den kan forventes at føre til yderligere nedgang i frodighed og artsrigdom af plantelivet og fuglelivet”, konkluderer denne kloge professor!

Ved nærmere eftertanke vil jeg i øvrigt ikke anbefale en begravelse af det traditionelle landbrug, men en bisættelse, hvor det hele går op i røg og aske. Amen!

Visited 6 times, 6 visit(s) today

Comments are closed.