Hidtil er der kun fundet AFS hos vildsvin langs den tysk-polske grænse, men nu er de første ASF-fund i tamsvin fundet i Brandenburg. Det udstiller den danske svinekødsindustri som et enormt risikoforetagende, der næppe er parat til at imødegå svinepesten, når den krydser den tysk-danske grænse. Foto: Holger Øster Mortensen

I Brandenburg øst og syd for Berlin er ASF-virus nu for første gang blevet påvist i to tamsvinebesætninger på en lille gård og i en økologisk besætning. Den nedsmeltning, som mange tyske såvel som danske svineproducnter frygter, har dermed fundet sted: omkring ti måneder efter, at afrikansk svinepestvirus (ASF) først blev påvist i vildsvin i Brandenburg, har det nationale referencelaboratorium, Friedrich Loeffler Institute (FLI), påvist ASF-viruset for første gang i prøver fra to tamsvinbesætninger i Brandenburg.

Det skriver netsiden TopAgrar den 16.7. 2021.

ASF-epidemien rykker tættere på Danmark og den ekstreme danske svinekødsindustri, fordi den nu også er fundet hos tamsvin i Tyskland.

Svinene, der testede positivt, kommer fra en økologisk gård i Spree-Neisse-distriktet (økologisk soavl med omkring 200 svin med fritgående udbredelse) og en lille gård (to svin) i distriktet Märkisch-Oderland. Begge gårde ligger nær den polske grænse og blev straks blokeret af de ansvarlige veterinærmyndigheder og de nødvendige foranstaltninger iværksat.

Beskyttelses- og overvågningszoner er oprettet

De to smittetilfælde hos tamsvin ligger i de distrikter, der allerede er ramt af ASF i vildsvin nær den polske grænse. Ud over de eksisterende beskyttelseszoner på grund af ASF i vildsvin (kerneområder, truede områder, bufferzoner) oprettes der nu beskyttelseszoner og overvågningszoner omkring de berørte bedrifter.

Læs hele artiklen.

Bannerfoto: Fundet af ASF-virus i en økologisk besætning vil med stor sandsynlighed øge kravet om et forbud mod fritgående svin. Privatfoto

Kommentarer

  1. Holger Mortensen

    Det er sandelig godt vi har både Dannevirke og et vildsvinehegn. Det er ikke et spørgsmål om vi får ASF i Danmark – det er et spørgsmål om hvornår.

  2. Det største problem ved ASF er desværre, at når sygdommen kommer til Danmark, så vil svinebaronerne helt sikkert tørre regningen af på de danske skatteydere.

Skriv en kommentar