Sådan skal sammenhængen være rent biologisk mellem kalven og dens mor. Foto: Rethink Twice/Unsplash

Danske kvægavlere magter ikke at behandle deres husdyr med tilstrækkelig omhu

Lovgivningen stiller klare krav til kalves fodring, pasning og staldforhold. Alligevel fandt Fødevarestyrelsen fejl og mangler i 24 pct. af de kontrollerede besætninger.

En kalv skal fodres mindst to gange om dagen, og kalven skal have adgang til fx sutteflaske, -kar eller -spand, så den kan få dækket sit suttebehov, når den fodres med mælk. Når kalven er over otte uger gammel skal den også kunne se og røre andre kalve, og den må derfor ikke holdes i en enkeltboks. Og så skal kalven have adgang til hudpleje i form af en børste el.lign.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse, 21. september 2023.

Figuren er fra rapporten.

– Kalvene har nogle fysiologiske og sociale behov, som skal være opfyldt, for at de kan udvikle en sund adfærd. Derfor har kalvenes adgang til sutteanordninger og deres mulighed for samvær med andre dyr været centrale, når vi har været på stikprøvekontrol i kalvebesætningerne, siger enhedschef Christian Strøyer, Fødevarestyrelsen.

Enhedschef Christian Strøyer

Resultaterne af de mere end 300 kontrolbesøg er nu klar. Hver fjerde landmand har fået sanktioner for at overtræde reglerne. Flest sanktioner blev givet for manglende opfyldelse af suttebehov (16 pct.) samt for manglende adgang til hudpleje (16 pct.). Den tredje hyppigste sanktion blev givet for opstaldning af kalve i enkeltbokse (5 pct.).

Ud af 308 kontrollerede besætninger blev der givet sanktioner i 73 besætninger svarende til 24 pct.

– Selvom mange landmænd gør en indsats, så er det bekymrende, at en fjerdedel af kontrollerne viser, at de ikke har styr på dyrevelfærdsreglerne. Vi går nu i dialog med brancheorganisationerne om, hvordan vi sammen kan øge kendskabet til reglerne og baggrunden for dem, siger Christian Strøyer.

Så mange ulovlige forhold måtte påtales. Fra rapporten.

Læs resultaterne af kontrolkampagnen her

Også store problemer på svinekødsfabrikkerne

Næsten halvdelen af de danske kvægbesætninger har problemer med at overholde dyrevelfærdsreglerne, og for svinebesætninger gælder hver tredje. Det viste statens generelle stikprøvekontrol fra februar i år. Få overblik over rapportens vigtigste nedslag her.

Besynderligt nok er disse forhold ikke anerkendt af erhvervets fagfolk. Tværtimod siger chefdyrlæge Kenneth Krogh fra Seges: – Jeg er så stolt over at arbejde for et erhverv, der er verdensmester på næsten alle områder, men samtidig frustreret over, at det så sjældent bliver anerkendt af politikere og meningsdannere.

I 37 år er Kenneth Krogh kommet ude på staldgangene, og i sine 6 år som teamleder på Seges satte han kursen, når det handlede om sundhed og dyrevelfærd. De sidste 14 år har han som chefdyrlæge i LVK ledet et team af dyrlæger og har stadig den direkte kontakt til landmændene. Krogh anerkender ikke det elendige billede, som Fødevarestyrelsens kontrolkampagne tegner.

Her er reglerne for det gode kalveopdræt

I bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg er der specifikke regler vedr. pasning af kalve under 6 mdr. Alle kalve skal fodres mindst to gange dagligt, og deres suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Kalve skal kunne se og røre hinanden, og kalve over otte uger må ikke opstaldes i enkeltbokse. Opstaldes de i grupper på tre dyr eller derover, skal der være adgang til at udføre hudpleje ved f.eks. en børste. Opfyldelse af mindstekrav til kalvene, bidrager til forbedret dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen oplever i forbindelse med kontrolbesøg, at regler for dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til kalve ikke overholdes tilstrækkeligt. Fødevarestyrelsen gennemførte i 2016 og 2018 lignende kampagner med fokus på kalve. Regelefterlevelsen på området var utilstrækkelig. Derfor gennemføres igen en kampagne i 2023, så fokus på kalvenes velfærd opretholdes gennem information, kontrol og vejledning.

Formålet med kampagnen er at kontrollere:

 • Mulighed for opfyldelse af suttebehov i forbindelse med mælkefodring
 • Foder- og vandtildeling
 • Opstaldning i kalveperioden, herunder rent og tørt leje
 • Arealkrav
 • Mulighed for at se og røre andre kalve
 • Mulighed for hudpleje

Forhold i kalvenes nærmiljø er afgørende for kalvenes sundheds- og velfærdstilstand. Fødevarestyrelsen vil gerne øge landmandens fokus på den gode velfærd, som opfyldelse af adfærdsmæssige behov giver. Overtrædelse af reglerne sanktioneres efter Fødevarestyrelsens gældende retningslinjer.

Bannerbillede: Boks ved boks men uden nærkontakt. Privatfoto af svensk tremmekalveproduktion

Visited 3 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Hvordan kan “verdens dygtigste landmænd / verdensmestrene” have manglende kendskab til reglerne?

 2. Jan Stampe Nielsen

  SEGES og deres ansatte fornægter sig aldrig. Kenneth Krogh er et glimrende eksempel på SEGES partiskhed og leflen for regelbrydere. Prøv at overføre denne sag til sundhedsvæsnet: Sundhedsstyrelsen finder masser af fejl i behandlingen af patienter, men den ledende læge benægter alle fakta!

 3. Helle Juntermanns

  Endnu værre er det, at der åbenbart slet ikke er tænkt på et krav om, at kalven skal gå sammen med sin mor i mindst tre måneder. Så var man samtidig ude over det med at skulle opfylde suttebehovet i forbindelse med mælkefodringen. Og mon ikke, at der ville være nok mælk til os andre også.

Skriv en kommentar