De store smil var fremme, da Per Bank (th.) fra Netto og Jais Valeur fra Danish Crown (tv.) lancerede det nye OUA-svinekød.

Fra uge 35 vil det konventionelle grisekød i Nettos kølediske komme fra grise opdrættet helt uden brug af antibiotika. Både Danish Crown og Salling Group, som står bag Netto, mener, at det storstilede tiltag på den lange bane vil bidrage til folkesundheden. Det skriver OrganicToday.dk 29. august 2018.

Formanden for Danske Svineproducenter er derimod rasende over det nye tiltag, som han kalder ”fake news” og ”folkeforførelse baseret på tykke løgne.”

Overdrevet brug af antibiotika til grise kan på sigt udgøre en reel trussel mod den danske folkesundhed, da det øger risikoen for udvikling af multiresistente bakterier. Derfor introducerer Danish Crown nu kød fra grise opdrættet uden brug af antibiotika på det danske marked.

Kunderne i 497 danske Netto-butikker har nu mulighed for at vælge koteletter, hakkekød og medister fra antibiotikafrit opdræt til samme pris som det hidtidige grisekød fra konventionelle landbrug.

Jeg er rigtig glad for Salling Group og Netto nu giver danskerne muligheden for at købe OUA-kød og bidrage til en fortsat udvikling af produktionen, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Verdens største eksportør af grisekød har i flere år solgt det såkaldte OUA (opdrættet uden brug af antibiotika) grisekød til kunder i udlandet. Men en stigende efterspørgsel fra de danske forbrugere på fødevarer, der er produceret med fokus på sundhed – og med opbakning fra Danmarks største detailkoncern, Salling Group – gør Danish Crown nu kødet tilgængeligt herhjemme.

– Som fødevarevirksomhed kan vi præge udviklingen af fremtidens fødevarer. Derfor startede vi i 2015 et projekt med opdræt af grise uden brug af antibiotika, og i dag leverer over 40 danske landmænd OUA-grise til Danish Crown. Men for at fortsætte udviklingen, så skal OUA-grisekødet også lande i danske indkøbskurve. Derfor er jeg rigtig glad for Salling Group og Netto nu giver danskerne muligheden for at købe OUA-kød og bidrage til en fortsat udvikling af produktionen, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Solgt i udlandet og i konkurrerende supermarkeder

Slagterivirksomheden Danish Crown, der er verdens største eksportør af grisekød, har i flere år solgt grisekød fra opdræt uden brug af antibiotika til kunder i udlandet.

Men en stigende efterspørgsel blandt forbrugerne herhjemme, hvor OUH-svinekød allerede har ligget i kølediskene i supermarkedskæderne Bilka, Føtex og Lidl, kommer nu også de sundhedsbevidste kunder i Netto til gode.

Danish Crown startede i 2015 et projekt med opdræt af grise uden brug af antibiotika, og i dag leverer 40 danske landmænd OUA-grise til Danish Crown.

– For at fortsætte udviklingen, så skal OUA-grisekødet også lande i danske indkøbskurve, udtaler Jais Valeur, topchef i Danish Crown.

Danish Crown og Salling Group oplyser, at både konventionelt og økologisk grisekød er uden rester af antibiotika, når det ligger i de danske kølediske.

Men til forskel fra OUA-kødet kan grisene være behandlet med antibiotika, som er ude af kroppen inden grisen bliver slagtet.

Det fremgår tydeligt, at OUA-kødet er fra grise, der er opdrættet helt uden antibiotika.

Dansk OUA-produktion er førende i verden

I Salling Group deler man Danish Crowns opfattelse og bakker således op om det ambitiøse tiltag, der vil udvikle landbrugssektoren og ikke mindst give forbrugerne et alternativ til andre typer af grisekød. Indkøbsprisen på OUA-grisekød er højere end almindeligt konventionelt grisekød, og derfor ser Group CEO i Salling Group, Per Bank, det som en investering.

– Som Danmarks største detailkoncern har vi i flere henseender mulighed for at bidrage til folkesundheden. Derfor har vi også valgt at sælge den nye type kød til samme pris som almindeligt konventionelt grisekød, selvom det for os er dyrere i indkøb.

– Vi ser det som en investering i folkesundheden, at vi sammen med Danish Crown og via vores kæder kan være med til at drive udviklingen mod et reduceret antibiotikaforbrug, siger Per Bank.

Bilka har solgt OUA-kød side om side med de konventionelle svinekødsprodukter i nogen tid. Nu tager Netto springet og forhandler udelukkende OUA-kød.

Den danske OUA-produktion er førende i verden og følges af et kæmpe forskningsprojekt med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrations Program. Det er altså forbrugerne selv i skikkelse af skatteydere, der har finansieret den nye produktform. Erfaringerne vil blive brugt til at nedbringe forbruget af antibiotika i både Danmark og i resten af verden, hævder Danish Crown.

God ide – men batter kun lidt

Hans Jørn Kolmos, der er professor og overlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, roser det nye tiltag. ”Men der er langt igen,” pointerer han.

I dag slagter Danish Crown årligt omkring 13 mio. svin og heraf 300.000 grise, som aldrig har fået antibiotika. For 3,5 år siden var det tal nul.

Men selvom der nu er kommet gang i produktionen af svin uden antibiotika, udgør den stadig kun en lille del af den samlede produktion – nemlig 2,3 procent.

”Og det er ikke helt nok, hvis det skal gøre en forskel,” siger Hans Jørn Kolmos til DR-Nyheder.

Professor Hans Jørn Kolmos, OUA.

Overdreven brug af antibiotika truer folkesundheden

Overdrevet brug af antibiotika til grise vurderes på sigt at udgøre en reel trussel mod den danske folkesundhed, fordi det øger risikoen for udvikling af multiresistente bakterier. Det betyder, at en lang række infektioner vil blive sværere at bekæmpe med de kendte antibiotika.

Tidligere på sommeren kunne DR fortælle om et stigende forbrug i landbruget af stoffet Neomycin, der er blevet populært i behandlingen af grise med eksempelvis diarré.

Fra 2016 til 2017 steg forbruget af Neomycin med 50 procent til 6,2 ton, og de første fem måneder af 2018 steg forbruget yderligere med 80 procent i forhold til samme periode sidste år.

I den forbindelse forklarede Michael Pedersen, formand for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, at overdreven brug af stoffet kan gøre det ubrugeligt som medicin.

– Jo større forbruget er, jo hurtigere vil der ske en resistensudvikling. På et tidspunkt vil vi få patienter ind på sygehuset, som er dødssyge, og som vi giver en behandling, der viser sig ikke at virke, fordi bakterien er resistent, lød det fra Michael Pedersen.

 Vrede og skuffelse hos svineproducenterne

Ganske overraskende kan begejstringen for de nye grise derimod være på et ganske lille sted hos Danske Svineproducenter:

”Danish Crown og Salling Group benytter sig af folkeforførelse baseret på tykke løgne i deres lancering af OUA-kødets debut i danske Netto-butikker.”

Svineproducent Torben Hauskov, DS.

Sådan siger Torben Hauskov, der er formand for Danske Svineproducenter, og han lægger ikke fingrene imellem. Han er er både vred og skuffet, ifølge en pressemeddelelse den 30. august 2018.

”Dansk svinekød er fri for antibiotika. Det ved man godt hos både Danish Crown og Salling Group, for det viser Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol år efter år. Derfor er det fuldstændigt utilstedeligt, når Danish Crown og Salling Group benytter sig af Fake News ved at insinuere det modsatte,” fastslår han i pressemeddelelsen.

Formanden benytter sig her af en klassisk ”stråmand” ved at insinuere, at Danish Crown og Salling Group lancerer OUA-kødet i Netto som ”antibiotikafrit”, dvs. uden rester af antibiotika i kødet. Dette er forkert. OUA-kødet lanceres som produkter fra grise, der er opdrættet uden antibiotika (OUA), hvilket klart fremgår af pressemeddelelsen fra Danish Crown.

Torben Hauskov finder det også ”helt ude i Hampen”, når Per Bank, CEO i Salling Group, lancerer OUA-kødet med udtalelsen om, at det er en investering i folkesundheden.

”Jeg vil rigtigt gerne hamre en pæl igennem de Fake News, som Danish Crown og Salling Group forsøger at forføre danske forbrugere med. Fakta er, at dansk svinekød er helt fri for rester af antibiotika – og det uanset, om kødet er fra konventionel produktion eller fra OUA-produktion,” fastslår Torben Hauskov

Danish Crown undsiger sine egne

– Jeg billiger ikke Salling Groups folkeforførelse baseret på Fake News, men at Danish Crown er med på samme galej, er fuldstændigt utilstedeligt, fortsætter Torben Hauskov.

Han mener, at Danish Crown undsiger sine egne ejere på et falsk grundlag i forbindelse den måde, OUA-kødet lanceres i de danske Netto-butikker.

Torben Hauskov forklarer, at danske landmænd generelt er gode til at holde deres dyr sunde og forebygge sygdom, så det kun er nødvendigt at bruge antibiotika, når dyrene er syge.

– Danske Svineproducenter er nogle af verdens dygtigste til at producere svinekød med minimal påvirkning af miljø og klima i forhold til mange andre lande – og med et minimalt forbrug af antibiotika, og det bør de om nogen vide hos Danish Crown.

Torben Hauskov forklarer, at danske landmænd generelt er gode til at holde deres dyr sunde og forebygge sygdom, så det kun er nødvendigt at bruge antibiotika, når dyrene er syge.

– I mange af de lande, der har en svineproduktion, der kan måle sig med den danske, giver man medicin forebyggende, men det gør vi ikke i Danmark. Populært sagt kan man sige, at mange af vores konkurrenter ”skyder før de spørger” om dyret er sygt, mens danske landmænd ”spørger før de skyder”.

Venteliste for OUA-producenter

Danske Svineproducenter synes det er fint med en differentieret produktion, hvor nogle producerer OUA-kød, men formanden forklarer, at ordningens hidtidige udfordring har været, at der er langt flere landmænd, der gerne ville have lov til at levere OUA-dyr til Danish Crown, end Danish Crown giver lov til.

Ventelisten er er lang, og hvorfor er den det? Det skyldes en kombination af to ting, forklarer Torben Hauskov:

”Der er rigtigt mange danske svineproducenter, som i forvejen har en produktion, hvor de så lidt antibiotika, at de sagtens kunne producere OUA-grise. Samtidig har forbrugerne desværre ikke efterspurgt varen i tilstrækkeligt omfang indtil videre.”

”Efterspørgslen kan muligvis blive øget ved lanceringen af OUA-kød i Netto, men jeg synes det er et dårligt signal sende, at en specialproduktion, der koster mere at fremstille, sælges til samme pris som det konventionelle kød. Med den strategi kan jeg frygte, at den lille merpris, som danske svineproducenter i dag får for OUA-grise dermed reduceres yderligere eller måske endda helt bortfalder.”

Visited 12 times, 10 visit(s) today