Jagt bør foregå på fagligt korrekt grundlag

dobbelt-bekkasin-ulf-bjerre

Dobbeltbekkasin. Bestanden er vigende i EU. Danske jægere skød sidste år 11.900 af denne art, der blot vejer 100 gram – inden de bliver flået. Jægerne ønsker nu jagt på dobbeltbekkasinens fætter, enkeltbekkasinen, på trods af at den kun vejer 50 gram, og at bestanden er ukendt. Foto: Ulf Bjerre.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, har sendt denne artikel:

Millioner af trækfugle passerer hvert efterår landet. Trækfuglene er genstand for et meget stort jagttryk, der sker i tillid til, at jagten er bæredygtig. Afskydningstallene, der anses for at afspejle bestandsstørrelsen, viser, at der skydes stadigt færre trækfugle på trods af, at antallet af jægere stiger. Jagten på en række arter er ikke længere bæredygtig. Hvad skal der så ske? Udspillet fra jægerne er klart, nemlig at antallet af jagtbare arter og jagttiderne skal udvides, hvilket diskuteres i Vildtforvaltningsrådet, der indstiller nye jagttider til ministeren.

Drøftelserne sker på basis af publikationen: Vildtbestande og jagttider i Danmark fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi. Alene titlen på publikationen viser den meget lokale, ja nærmest provinsielle tilgang, som DCE har til diskussionen om jagttider. For DCE inddrager ikke EUs seneste data på de vildtarter, der er eller ønskes jagt på i Danmark.

Således ønsker Danmarks Jægerforbund, at der tillades jagt på ederfuglehunner. En jagt som DCE anser for at være bæredygtig. Dette sker på trods af et gennem 20 år konstant faldene antal nedlagte ederfugle. Samtidigt undlader DCE at oplyse, at ederfuglebestanden ifølge EU er vigende på såvel kort som lang sigt, og at den nu må anses som truet. Det samme gør sig gældende for en række andre arter såsom bjergand og havlit. Beskæmmende, at DCE undlader at inddrage de trækfugledata fra 27 EUlande-data, som EU har fremlagt.

Kan det virkelig være rigtigt, at jagttiderne skal diskuteres på et så provinsielt grundlag, som det DCE har forelagt? Jagttider bør bygge på et etisk forsvarligt grundlag, og sidst men ikke mindst på et fagligt korrekt grundlag, og ikke ved at forholde Vildtforvaltningsrådet væsentlige oplysninger fra EU’s medlemslande om den manglende bæredygtighed af jagt på en række arter.

Ederfugl_ChrØ

Ederfugl, Chr. Ø. Tegning: Jens Gregersen.

Comments

comments

En kommentar til Jagt bør foregå på fagligt korrekt grundlag

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.