Mink i bur. Pressefoto fra Anima

Kraka har 11. november 2020 leveret en analyse af ”Minkerhvervets betydning for samfundsøkonomien”. Her får du et resume.

Alle mink i Danmark skal aflives, da Statens Serum Institut har fundet farlige mutationer af COVID-19, der stammer fra danske mink.

Klassisk minkstola. Foto: Birgit Ridderstedt 1984/Wikipedia

Den sundhedsmæssige gevinst ved aflivning tilfalder alle danskere og måske også resten af verdens befolkning. Men tabet ved aflivning af samtlige mink er koncentreret på få personer. Man bør ikke underkende det betydelige personlige tab for en minkavler, der må aflive hele sin besætning og måske se hele sit livsværk smuldre.

Prisen på danske minkskind er faldet fra ca. 600 kr. per minkskind i 2013, hvor minkskindene nåede deres højeste pris de seneste15 år, til ca. 200 kr.pr. skind i 2019, hvilket var den laveste pris på danske minkskind i samme periode. Prisen på minkskind i 2019 lå under fremstillingsprisen, der i 2018 i gennemsnit var 290 kr., mens de mest efficiente producenter kunne producere skind for 251 kr. Det betyder, at branchen samlet set tabte penge i 2019. Erhvervet ville ikke kunne have overlevet, hvis prisen for skind vedvarende ligger under fremstillingsprisen. Det er derfor muligt, at man ved aflivning af de danske mink ”lukker” en branche, der under alle omstændigheder er i betydelige problemer.

Denne grafiske fremstilling af omsætningen i den danske minkindustri er fra analysen.

I denne analyse viser Kraka, at:

Trods den elendige økonomi i erhvervet og dens trusler mod befolkningens sundhed kæmpede formanden Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer energisk mod en nedlukning. Ud fra normale habilitetsregler burde han ikke have udtalt sig, da han selv var minkavler.

▪ Produktionen af pelsskind har en begrænset samfundsøkonomisk betydning. Værdiskabelsen i minkindustrien inkl. leverandører udgjorde i 2019 2,5 mia. kr. – det laveste niveau i dette årtusinde. Det svarer til 0,12 pct. af den samlede danske værdiskabelse. Danske minkbedrifter beskæftiger 2.700 fuldtidsbeskæftigede, der nu skal finde ny beskæftigelse. Dette skal ses i lyset af, at over 800.000 jobs (gen)besættes hvert år i Danmark.

▪ En gennemsnitlig dansk minkbedrift tabte næste en million kroner i perioden 2016 til 2018.

▪ Baseret på bedrifternes økonomi i perioden2016-2018, vil en aflivning af minkene på kort sigt føre til et samfundsøkonomisk tab på 2,5 mia. kr. fra en lavere værdiskabelse. På lidt længere sigt vil arbejdskraften og kapitalen bundet i erhvervet tilflyde andre dele af økonomien. Derved vil det samfundsøkonomiske tab forsvinde eller muligvis endog erstattes af en samfundsøkonomisk gevinst pga. de seneste års tab i erhvervet.

▪ Det er vanskeligt at argumentere for, at avlerne i gennemsnit bør kompenseres for tabt fremtidig indtjening, da branchen generelt ikke har tjent penge på driften de seneste tre år.

Læs hele analysen

Fakta om Kraka

Virksomheden Krakas mission er ifølge den selv, at tilvejebringe og formidle viden, der kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger på tre områder: Individet, erhvervene og den offentlige sektor. Kraka producerer og formidler fagøkonomisk viden, som er af høj kvalitet og relevant for den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark.

Visited 16 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Få nu nedlagt de minkfarme mod udbetaling af rimelig erstatning – hvor svært skal det blive.

 2. Holger Øster Mortensen

  Begyndelsen på enden for dansk minkavl blev fostret nøjagtigt 28. juli 2013. Den morgen fandt kinesiske myndigheder ud af, at der var blevet svindlet big time med handel med minkskind fra bl.a. Danmark. Det fremgår bl.a. af en artikel i Information 26. juni 2020. I samme artikel udtaler minkavler Svend-Ove Hamburger fra Hvide Sande: “Det kom os for øre, at man undgik reglerne for at slippe for importtold…”. Det vil sige de danske minkavlere kendte til den omfattende svindel med skind til Kina. Også på Kopenhagen Fur i Glostrup kan man ikke have undgået at have kendt til de kriminelle forhold. “Pelsen” har ingen kommentarer – og lukker nu ned. Der bliver stille i Glostrup. At bunden ganske enkelt er gået ud af dansk minkavl, og avlerne ganske enkelt ikke har tjent penge i årevis, skal indgå i den proces, der skal skaffe disse fallerede minkfolk en vis form for erstatning. Hver eneste minkbedrift skal gås efter med en tættekam.

 3. Ja nu er skindene pludseligt meget mere værd,underligt.

 4. Pingback: Tænketank: ’Minkaftale er generøs overkompensation’ | Gylle.dk

 5. Kirsten Olrik

  Det er alt for stor en kompensation! Der er jo ingen, der går med minkpels længere og prisen på et minkskind har været lav før de blev ramt af Covid-19. I betragtning af denne Coronatid, der er utrolig svær for mange andre erhvervsdrivende, er det også dybt umoralsk.

Skriv en kommentar