Betalingsjagter kan mere end redde skoven

Billedtekst: Søskoven i Gribskov er udlagt som plukhugstskov. I denne skov, bestående af ege og bøge, skal der “plukkes” gamle træer senere i år. Statsrevisorerne skrev i deres beretning i 2016: Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at de gældende principper for plughugstskov ikke garanterer biodiversitet. Eget foto.

Biolog Søren Wium-Andersen skriver 10. marts 2017:

Mange skovgæster har i de seneste tre måneder med undren set på de omfattende fældninger i de dele af statens skove, som er udlagt eller som forventes udpeget som biodiversitetsskov eller til ”Urørt skov” efter Naturpakken.

Søren Wium-Andersen.

Det blev ved vedtagelsen af Naturpakken i maj 2016 aftalt, at udlægningen af ”Urørt skov” sker ved en indfasning, hvor der udtages økonomiske værdier over de næste 10 år fra løvskove og 50 år fra nåleskove. Det betyder i praksis, at på en hektar med 60 hugstmodne løvtræer, kan Naturstyrelsen fjerne 55 træer i løbet af de kommende ti år, hvilket forringer værdien af de urørte skove. Derfor undrer det mig, at politikerne ikke kræver, at der findes alternative midler til dækning af udgifterne ved Naturpakken. Herved kan politikerne allerede nu beskytte de fremtidige urørte skov og de arealer, der allerede er udpeget som plukhugstskove. Indtægterne hertil kan hentes ved at udleje jagten i de skove, hvor Kongehuset har jagtretten.

Her har jagten hidtil været udøvet alene af styrelsens ansatte og dens gæster. Den jagt skal nu udlejes i det omfang, som Kongehuset ikke selv benytter den. Blot fire måneder efter Naturpakkens underskrivelse oplyste Naturstyrelsen, at der skal afholdes betalingsjagter i Nordsjælland. Indtægterne blev for 2016 anslået til 600.000 kroner. Efterfølgende blev det besluttet, at omstillingen til betalingsjagterne skal have mere tid for at kunne planlægges ordentligt, hvorfor de først indfases i 2017. Det på trods af, at styrelsen igennem flere år har gennemført denne type jagter på flere distrikter i Jylland.

Der skoves på livet løs i statens skove i disse måneder.

Nye indtægter bør anvendes til skovbeskyttelse

Jagtindtægterne vil kunne spare fældninger af gamle træer. Men de forventede indtægter for betalingsjagter på 17.000 hektar i statens skove i Nordsjælland er latterlige 35 kroner per hektar. Under en tyvende del af normal prisen for jagt i skovområder nær hovedstaden. Desuden finder jeg det urimeligt, at Naturstyrelsen fortsat stiller gratis jagt tilrådighed for nyjægere og andre, samtidigt med at styrelsen finder det nødvendigt, at fælde gamle træer i de kommende urørte skove. Derfor bør politikerne gennemføre et kritisk eftersyn af statens udlejningspraksis for jagten på de 59.000 hektar skov, hvor kongehuset ikke selv vil drive jagten, og som fremover skal udlejes.

Politikerne bør handle

Partierne bag Naturpakken bør snarest opdatere aftalen, således at ”Urørt skov” og plukhugstskove ikke plyndres for værdifulde gamle træer i de næste år. At fortsætte med den nuværende praksis med visse kosmetiske ændringer, det hænger ikke sammen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.