Her er hele landets naturkapital – klik her for at se det interaktive kort.

Nu er det muligt at se, hvordan naturen har det i din kommune. Naturkapitalen er en ny og unik oversigt over naturværdierne i landets 98 kommuner fra Århus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse 22. januar 2017.

Hvordan ser det egentlig ud i din kommune? Det kan du nu finde ud af ved hjælp af et unikt nyt kort, som er udarbejdet af forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Kortet opgør, hvor meget de forskellige naturtyper fylder i de enkelte kommuner, og hvor god kvaliteten af dem er. Dette er opgjort som naturkapitalen, der altså fortæller noget om naturværdien i kommunerne.

Nora Skjernaa Hansen, DN.

Nora Skjernaa Hansen, der er naturfaglig medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening, fortæller, at kortet giver enestående muligheder for at få konkret viden om kommunens egen naturkapital, sammenligne sig med andre dele af landet og sætte ind for at forbedre egen biodiversitet:

– Det er helt fantastisk, at det nu bliver helt tydeligt for kommunerne, hvordan det ser ud med deres naturrigdom og dermed også i endnu højere grad bliver muligt for dem at arbejde mere strategisk og konkret for at forbedre den.

Hele Danmarks naturkapital.

Kommunerne kan handle selvstændigt

Det landsdækkende indeks afslører blandt andet, at øerne Fanø og Læsø ligger i toppen, imens Struer Kommune ligger i bund. Nora Skjernaa Hansen fortæller, at forskellene kan skyldes landbrugsareal og byareal, der optager plads fra de egentlige naturarealer. Derudover har kommunernes og lodsejernes nuværende naturarbejde stor betydning:

– Sammenlignet med andre lande ligger Danmark i den lave ende, når det kommer til biodiversitet. Derfor er det vigtigt at formidle til kommunerne, at de ikke behøver at afvente regeringen for at handle på de internationale aftaler. Den nye kortlægning kan være med til at starte en debat i kommunerne på et mere oplyst grundlag. Det er dem, der sidder helt tæt på naturen og har fingeren på aftrækkeren.

God mulighed for at forbedre naturkapitalen

Rasmus Ejrnæs, der er er en af forskerne bag rapporten, peger på, at kommunerne har adskillige muligheder for at forbedre deres natur.

– Man kan sørge for at få registreret den natur, der allerede eksisterer i kommunen og sikre sig, at beskyttelsen af den gamle, værdifulde natur er tilstrækkelig. Dernæst er det en god ide at forsøge at forbedre den allerede eksisterende natur. Det sidste gode råd er at skabe ny natur, siger Ejrnæs og fremhæver samtidig, at kommunerne kan bruge oversigten til at markedsføre sig over for turister eller tillokke danskere, der overvejer at bosætte sig i kommunen.

FAKTA: Naturkapitalen…

  • er en analyse af naturen i Danmarks 98 kommuner, der er gennemført af forskere fra DCE, Aarhus Universitet til DN’s projekt Biodiversitet Nu. Det bygger på data fra det nationale biodiversitetskort og er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.
  • er et værktøj, der skaber overblik over naturens omfang og kvalitet i kommunerne.
  • giver naturen i kommunerne en score på mellem 0 og 100 point.
  • er bedst på Fanø med 80 point og lavest i Struer med 11 point. Hele Danmark lander på 24 point.
  • kan bruges til at iværksætte initiativer, der kan beskytte god natur og forbedre mindre god natur.
  • for de enkelte kommuner kan ses på www.biodiversitet.nu/naturkapital
  • kan bedst sammenlignes mellem søsterkommuner, som har samme grundforudsætninger.

Comments are closed.