BL bruger “uvederhæftige” fakta som er selvopfundne

Dubgaard

Forskeren, der fik nok af BL-fakta – lektor Alex Dubgaard.

”Lobbyisterne i Bæredygtig Landbrug er bedøvende ligeglade med fakta. Når en påstand modbevises, forsøger de at bortforklare den. Og lykkes det ikke, opgiver de den og påstår noget andet”, siger KU-lektor Alex Dubgaard, der fik nok af de ekstreme landbrugslobbyisters udokumenterede påstande, som skal presse politikerne til at liberalisere landbrugets vilkår – netop den politik, som udløste til Landbrugspakken og Gyllegate.

Dubgaard blev så gal over lobbyisternes vedholdende påstande om, at næringsværdien i dansk korn er gået ned, fordi landbruget er begrænset i at bruge kvælstofgødning. Lektorens data viste, at påstande om voldsomme fald i priser og korneksport er ”uvederhæftige”. Han syntes ikke, det måtte blive til fakta i den offentlige debat og derfor skrev han et debatindlæg i POLITIKEN med korrektioner: ”Og nej, det er ikke dagligdag for forskere at gå ind og debattere og korrigere fakta. Vi har mange andre opgaver. Men så alligevel, man skal gå ud og korrigere såvidt det er muligt inden for ens arbejdstid og almindelige arbejdsopgaver…”

Fuglede

BL-formanden Flemming Fuglede Jørgensen er berygtet for sine “selvopfundne” fakta. Han var den indirekte årsag til “gyllegate”, der kostede Venstre-ministeren Eva Kjer Hansen taburetten.

Bæredygtig Landbrug er kendt for at bruge beskidte metoder i den offentlige debat, fx at trætte deres kritikere ved at true med injurie-sager og har anlagt og tabt retssager (bl.a. mod Naturfredningsforeningen). Lobbyisterne er nok det bedste danske eksempel på det ”postfaktuelle demokrati”, hvor politikere (fx Donald Trump) eller lobbyister fremsætter udokumenterede påstande, som får lov at overleve i offentligheden. Alle påstande bliver lige gyldige; eksperters fakta er ikke bedre end lægmands meninger. Det betyder i det postfaktuelle demokrati, at borgerne i stigende grad har vanskeligt ved at skelne kendsgerninger fra ideologi – fakta fra politik.

Sådan lyder det i seneste nummer af Forskerforum 296. Læs artiklen og endnu mere om falske forskere, professoren der blot var lektor og den sorte plet på CBS…

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.