Smagen er ikke garant for dyrevelfærd

GladKo

“Glade køer giver god mælk” står der i reklamen fra Mejeriforeningen. Hvis det er sandt, må dansk mælk smage meget dårligt…

Nedenstående debatindlæg er skrevet af Lina Lind Christensen og Mickey Gjerris til Politiken, 28. juni 2015. Med forfatternes tilladelse bringer vi indlægget her.

De fleste er enige om, at dyrevelfærden i landbruget kunne være bedre. Pudsigt nok synes en af landbrugets egne løsninger på de store dyrevelfærdsmæssige udfordringer at være markedsføring, der skal dulme den uro i samvittigheden, mange mennesker normalt får ved tanken om, at de nyder produkter baseret på dyr, der nægtes mulighed for at udføre basal naturlig adfærd, og som undertiden direkte har smerter.

Seneste eksempel er en reklame fra Mejeriforeningen, der viser en smilende ko i et grønt landskab (som 75% af danske malkekøer aldrig ser skyggen af, fordi de aldrig kommer uden for stalden) med teksten ”Glade køer giver god mælk”. Reklamen formidler forestillingen om, at kvaliteten af det, dyrene producerer, siger noget om deres velfærd.

Det er udbredt i landbruget at se dyrenes produktion som et udtryk for deres velfærd. F.eks. kan man på SEGES’ hjemmeside læse, at dyr ”skal have det godt for at producere det, de skal”. Konklusionen ligger lige for. Danske dyr producerer meget og kvaliteten er angiveligt høj. Derfor har de det godt. Men det er en meget forsimplet måde at anskue tingene på.

MickeyGjerris

Mickey Gjerris er lektor i bioetik ved Københavns Universitet.

Dyrenes produktion skyldes i høj grad specialiseret avlsarbejde. De mest højtydende køer producerer over 14.000 liter mælk årligt mod under en tredjedel for 50 år siden. Men det vidner ikke nødvendigvis om, at køerne har det bedre nu end tidligere. Det vidner blot om, at vi mennesker har fremavlet disse egenskaber hos dem, ligesom vi f.eks. har fremavlet slagtekyllinger til at vokse så hurtigt, at de ofte får smertefulde gangproblemer.

I forhold til kvaliteten må man konstatere, at hvis Mejeriforeningen har ret i, at glade køer giver god mælk, så må mælken smage meget dårligt. I mælkeproduktion tages kalven fra koen kort efter fødslen, hvilket skaber sorg og frustration hos dyret. Det må også give en grim bismag, at 20% af danske malkekøer har digital dermatitis, som kan være smertefuldt og forårsage lammelse.

LinaLindChristensenHonen Karen

Lina Lind Christensen er aktiv i dyreværnsforeningen Anima.

Påstanden om at produktion, kvalitet og velfærd går hånd i hånd er et skønmaleri, der ignorerer de store velfærdsproblemer, som alle grene af den animalske produktion lider under, fordi man netop af hensyn til produktionen har følt sig nødsaget til at gå på kompromis med velfærden.

I hvor høj grad det kan forsvares er en relevant og spændende diskussion. Men udgangspunktet bør ikke være reklamer, der lader som om, dilemmaet ikke findes. Den myte er for længst punkteret.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.