Breaking News: Mere kvælstof afhjælper ikke lavt proteinindhold i korn!

Høst

Ifølge svenske forskere nytter det ikke at gødske med mere kvælstof for at hæve proteinindholdet. Den stigende CO2-koncentration i atmosfæren er skyld i det lave proteintal.

Det er det hastigt stigende CO2-niveau, der påvirker planternes dannelse af protein, og problemet kan man ikke gøde sig ud af. Jo mere CO2, der er i luften, desto lavere er planternes indhold af kvælstof, og kvælstof er afgørende for, om planterne kan producere protein. Det konkluderer forskere ved University of Göteborg, som har fået optaget deres undersøgelsesresultater i tidsskriftet Global Change Biology. Det skriver netnatur.dk 24. juni 2015.

De svenske forskere har påvist, at koncentrationen af kvælstof i planter er lavere i områder med højt CO2-indhold i luften. Og dette er uafhængig af om planterne stimuleres med gødning eller ej. Resultaterne rammer dermed en tyk pæl gennem den danske agroindustris gentagne påstande om planter, der “sulter” på grund af de danske restriktioner på udledning af kvælstof fra dyrkningsjorden. De svenske resultater anerkendes af den danske agroprofessor Jørgen E. Olesen.

*** Local Caption *** Foto taget sep 2013

Koncernchef Kristian Hundebøll (tv.) og bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen (th.) fra DLG-koncernen har kastet sig ind i landbrugspropaganda-kampagne for at få uhæmmet adgang til gødning.

Fremtrædende repræsentanter for bl.a. grovvarebranchen har ellers gennem længere tid ført sig frem med bombastiske udtalelser, som f.eks. under denne overskrift “De udpinte afgrøder skader Danmark” i Jyllands-Postens kronik 27. september 2014:

“Der er videnskabelig enighed om, at det faldende proteinindhold skyldes, at vi politisk har vedtaget at sulte planterne. Faldet i proteinindholdet flugter perfekt med indførelsen af de første vandplaner, hvor der blev indført restriktioner på brug af gødning. Planter lever af kvælstof. Når man skærer ned på kvælstoftilførslen, skærer man ned for den næring, de har brug for til at vokse.”

Denne skråsikre udtalelse, der har vildledt mange menige landmænd, blev fremsat af koncernchef Kristian Hundebøll og bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen fra DLG-koncernen. Imidlertid viser den svenske forskning, at de to kronikører ikke havde gjort deres hjemmearbejde, før de gik ud med de store overskrifter. Fagligt var det usandt, hvad de påstod.

JohanUddlingFredin

Docent Johan Uddling Fredin har deltaget i den banebrydende svenske forskning.

Resultaterne har overrasket den svenske forsker Johan Uddling Fredin, som sammen med andre svenske og udenlandske kolleger har set nærmere på, hvordan de forhøjede CO2-niveauer påvirker planters vækst og kvælstofoptagelse i forskellige økosystemer.

Hvis planterne er påvirket af for meget CO2 i luften, optager de for lidt kvælstof. Derfor hjælper det ifølge forskerne ikke, at man tilsætter jorden kvælstofholdig gødning.

* Resultaterne af undersøgelsen er entydig. Indholdet af afgrødernes kvælstof reduceres i takt med, at CO2-niveauet i de undersøgte økosystemer øges.

* Desuden ser vi, at den negative effekt er uafhængig af om plantevæksten er stigende eller ej. Det hævder forskerne på universitetets hjemmeside gu.se

* Dette er ny og overraskende viden, understreger Johan Uddling Fredin, der er lektor ved Instituttet for Biologi and Environmental Science på universitet i Göteborg.

* Når koncentrationen af CO2 i luften stiger, vil afgrøder i fremtiden have et reduceret kvælstof indhold og dermed proteinindhold.

Undersøgelsen konkluderede, at dette også gælder for de to globalt set vigtigste afgrøder nemlig hvede og ris. Forskerne peger på, at man i stigende grad bør se på planternes evne til at optage kvælstof fremfor at fokusere på mængden af kvælstof i jorden.

JørgenEOlsen

Professor Jørgen E. Olesen bakker op om de epokegørende svenske resultater.

Undersøgelsen er gennemført på fire forskellige kontinenter og både afgrøder, græsarealer og skove indgår i det omfattende undersøgelsesmateriale, der syntes at udfordre den gennerelle opfattelse.
Det tidligere medlem af FN’s klimapanel, den danske agroprofessor Jørgen E. Olesen er bekendt med den svenske undersøgelse og siger:

– Der er som sådan ikke egentlig nyt i undersøgelsen. Det er egentlig noget, vi har været klar over i længere tid. Når indholdet af CO2 i atmosfæren øges, stimuleres planternes fotosyntese, og det påvirker også kvælstofomsætningen i planterne.

– Personligt tror jeg ikke, den svenske undersøgelse er gået langt nok i at undersøge årsagerne, og om det er muligt at ændre på planternes egenskaber på dette område.

– Man bør undersøge de genetiske forskelle, og se nærmere på planternes evne til at danne protein og anvende de planter, der på sigt kan forbedre genetikken, slutter den danske professor ved Aarhus Universitet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.