Det er i denne kronik fra 14. august 2017, direktør Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer oplyser om antallet af beskæftigede i svineindustrien.

Cand.stat. Klaus Flemløse skriver 26. februar 2018:

Klaus Flemløse.

Det kan være svært at sige helt præcis, hvor mange, der er eksponerede for en CC398 infektion, men i en kronik i Jyllands-Posten vedrørende svineproduktionen i Danmark har Karen Hækkerup oplyst, at der er flere end 33.000 personer i Danmark, der beskæftiger sig med produktion af svin. Så lad os tage tallet som et første moderat gæt.

I den følgende tabel har jeg samlet alle relevante MRSA- og CC398-tal, som jeg har hentet fra Statens Serums Instituts hjemmeside for perioden 2006-2016 og brugt Karen Hækkerups tal for antal beskæftigede i svineproduktionen i 2016.

Her er tabellen:

Den relative risiko for Svineproduktionen er beregnet ved 31,91/1,06 = 30,18. Det er altså 30 gange så stor risiko for at få en manifest infektion i Svineproduktionen, som der er for den øvrige del af samfundet.

Når det drejer sig om blodforgiftning er risikoen ca. 20 gange så stor, mens der ikke er forskelle på dødsfaldsrate.

Tag ovenstående beregning som et første overslag. Beregningerne kan forfines ved at udarbejde aldersbetegnede rater, justere bestanden af eksponerede og foretage en årgangsopdeling. Samtidig skal skyggetallene for antal manifest inficerede også tælles med.

Professor Kåre Mølbak er enig i beregningerne.

Mølbak bakker op

Der er ansat nogle særdeles kompetente personer i Statens Serum Institut, der allerede i 2008 foretog lignende og mere avancerede analyser og beregninger end her. Overlæge, ph.d. Kåre Mølbak bekræfter dette den 23.2.2018:

”Det er fuldstændig korrekt, at der er en forhøjet risiko for husdyr MRSA i forbindelse med kontakt til dyr. Dette beskrev vi allerede i 2008. Estimaterne er ikke fundamentalt forskellige fra dem, som du på anden måde er kommet frem til. Sammenhængen er senere bekræftet gennem vores overvågning og forskellige videnskabelige undersøgelser.”

Med denne viden må en CC398-infektion betragtes som en erhvervssygdom.

Det er bemærkelsesværdigt, at SSI taler med to tunger, idet man hidtil har nedtonet en CC398-infektion og talt om, at man skulle undgå en stigmatisering af ansatte i svineindustrien. Det har formodentlig haft den konsekvens, at man har undladt at gøre noget for at beskytte ansatte i svineindustrien.

I et debatindlæg hos Ingeniøren.dk skriver Kåre Mølbak og en stribe andre SSI-ansatte 12. februar 2018:

“Er det så ‘farligt’ at bo på landet – i forhold til MRSA-smitte? Skal vi svare på dette spørgsmål, er det vigtigt at huske på, at der er mange MRSA-typer – ud over husdyr-MRSA. På trods af den betydelige og bekymrende stigning, der er sket i husdyr-MRSA i de seneste 15 år, er der samlet set stabile tendenser til højere forekomst i byområder som københavnsområdet end på landet. Desuden viser overvågning fra Statens Serum Institut, at husdyr-MRSA er stagnerende i de senere år. Så nej, i forhold til MRSA-smitte er det ikke ‘farligt’ at bo på landet, heller ikke hvis du er nabo til en svinebesætning.”

Dyrlæge Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen.

Manglende proportionssans

På vegne af Fødevarerstyrelsen udtalte dyrlæge Stig Mellergaard til dagbladet Information 19. februar 2018:

»Smitte med MRSA kan selvfølgelig være alvorlig, men MRSA-debatten har været skruet op på et niveau, hvor den ikke hører hjemme. Forskningen viser, at det er relativt få mennesker, der bliver inficeret. MRSA har i en periode været talt op til at være en ny pest, og det er det ikke. Det er vigtigt at se det proportionelt.«

At relativt få mennesker bliver inficerede er sådan set korrekt, men for de ca. 33,000 personer, der arbejder i svineindustrien, er risikoen for en CC398-infektion en faktor 30 gange større i sammenlignet med, at alle andre får en klassisk MRSA-infektion.

Som Stig Mellergaard skriver: ”Det er vigtigt at se det proportionelt”. Helt enig.

Flere og flere danskere får MRSACC398-infektioner (orange kurve), selvom de blot bor på landet uden direkte kontakt til svin eller andre husdyr. Den blå kurve viser antallet af inficerede patienter i svineindustrien, men “knækket” på kurven kan man ikke lægge ret meget i, fordi Statens Serum Institut kun registrerer førstegangs-patienter.
Visited 7 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.