Denne mand vil beskære EU-støtten til de forkælede landmænd. Han hedder Kristian Jensen og er regeringens finansminister for Venstre. Foto: Les Kaner/Finansministeriet.

Regeringens stærke mand, finansminister Kristian Jensen (V), har fået nok af landbrugets evindelige krav om flere støttemilliarder. Han vil have et stærkt EU, der i fremtiden formår at begrænse landbrugsstøtten, som efter Kristian Jensens mening ”i dag sluger alt for meget af budgettet.” Jensen vil også have stoppet den voldsomme pengestrøm til strukturfondene, der bl.a. omfatter den særlige landbrugsfond, FEOGA.

I stedet forlanger Kristian Jensen, at EU kanaliserer pengene derhen, hvor de skaber værdi og synergi. Han peger på en fælleseuropæisk klimaindsats og internationalt forskningssamarbejde, som investeringsmål i stedet for den evindelige landbrugsstøtte.

Og nej, Kristian Jensen er ikke fejlciteret. Opgøret med landbruget har Jensen selv deklameret i et debatindlæg i Politiken 30. april 2018. Det falder sammen med en større annoncekampagne, der kører for Venstres partikasse, hvor partiet hævder at være både miljøvenligt og grønt.

Det er ganske vist – Venstre vil skære i landbrugsstøtten, hvis Kristian Jensen får magt, som han har agt.

Om sparekravet vil stoppe den gavebod af nye nationale støtteordninger, som regeringens næstmindst populære minister, teologen Esben Lunde Larsen har igangsat som fødevareminister, oplyser Kristian Jensen dog ikke i sit indlæg. Regeringens mindst populære skikkelse er ældreminister Thyra Frank (LA).

Mette Frederiksen er formand for Socialdemokratiet. Står det til hende, skal vi have flere lærker i Danmark.

S vil også være grønne

Den opsigtsvækkende kursændring hos Venstre, der siden 2001 har stået for en ekstrem økonomisk forkælelse af det forkætrede landbrugserhverv, kommer blot to dage efter en mindst lige så opsigtsvækkende nyhed fra formanden for landets største politiske parti, Socialdemokratiet.

I en kronik i samme avis 28. april 2018 med titlen ”Klima og miljø skal være danske prioriteter” fastslår Mette Frederiksen (S), at i fremtiden vil Socialdemokratiet tage hensyn til naturen.

Frederiksen skriver i kronikken, at ”foruroligende mange dyr og planter er i fare for at uddø alt for hurtigt. ’Jeg ved en lærkerede’, synger vi. Men Danmarks bestand af lærker er mere end halveret. Harer og sommerfugle er andre eksempler på dyr, der er blevet væsentligt færre af. Det anslås, at næsten 3 millioner fugle allerede er forsvundet fra det åbne land. Mangel på plads, for lidt sammenhængende natur og pesticider er hovedårsagerne.

For Socialdemokratiet er konklusionen klar: Vi må knække kurverne, før de knækker os.

Socialdemokratiet var Danmarks første grønne parti. I 1937 gennemførte statsminister Thorvald Stauning, at danske strande blev frie, tilgængelige og uden byggeri.

Som den første regeringsleder i verden udpegede Jens Otto Krag i 1971 en miljøminister. Og i 1990’erne lykkedes det med Svend Auken i spidsen at skabe stabile rammer for at investere i ren energi med brede politiske aftaler. Det gjorde Danmark til en verdensførende grøn nation.”

Og sådan skal det atter være med lærkesang og færre sprøjtegifte, hvis Mette Frederiksen og hendes parti kommer til magten, må man formode. Er det ikke herligt?

Sådan skriver Mette Frederiksen om naturen i fremtiden, hvis Socialdemokratiet får lov at bestemme.
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.