Svin_helen browning organic pigs

Er du svineproducent og søger MRSA-frie avlsdyr, så kommer her den første liste nogensinde over virksomheder, hvis svin officielt er testet af myndighederne og fundet rene. Søger man arbejde i landbruget, kan listen bruges til at finde virksomheder med styr på det bakterielle arbejdsmiljø. For leverandører, naboer og lokalbefolkningen omkring svinevirksomhederne på listen rummer den også åben og ærlig besked om smitteforholdene, sådan som Fødevareministeriet undersøgte dem i 2014.

Der er tale om 82 større svinefabrikker, der enten producerer smågrise til videresalg eller slagtesvin. Sammen med 196 andre blev deres dyr grundigt testet i 2014 for den smittefarlige stafylokok, der er kendt under betegnelsen MRSACC398. Resultatet blev at 32 procent eller hver tredje svinefabrik blev fundet smittefrie. Det er de virksomheder, der står opført på denne liste.

Myndighederne har hidtil hemmeligholdt virksomhedernes navne og adresser efter pres fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, men en kendelse fra Højesteret 22. januar 2016 har sat en stopper for dette hemmelighedskræmmeri: Dermed er der for første gang åbnet adgang til at vide, hvor i Danmark de rene svinevirksomheder findes.

Se listen her.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.