Pressemeddelelse 5. januar 2020 fra minkavler Martin Merrild til det danske folk og til de 20.662 medlemmer i lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Image

Godt nytår – lad os lytte (mere) til hinanden i 2020

Godt nytår – lad os lytte (mere) til hinanden i 2020

Efter de udtørrede marker og visne afgrøder i 2018 kunne vi i det netop overståede år glæde os over en god sommer, hvor de fleste fik bjærget kornhøsten, inden regnen satte ind. 2019 blev også startskuddet til en tid, hvor eksporten og prisen på grisekød uge for uge når nye højder. Det hele giver gevinst på erhvervets bundlinje, og endelig kan vi se frem til en konsolidering af økonomien. Lad os udnytte de gode tider fornuftigt.


Høstudbytterne har generelt været gode, men for mange har det været en kamp at få bjærget roer, majs og kartofler. Desværre er mange vintersædsmarker præget af efterårets rekordhøje regnmængder, og allerede nu står det klart, at høsten i 2020 bliver påvirket af den meget nær rekordregn, vi ifølge DMI fik i 2019.


Sejrene
Vi kunne notere flere politiske sejre i 2019. De forbedrede skattevilkår for sælgerpantebrevene overlever regeringsskiftet og ser nu ud til at blive til virkelighed.  L&F har kæmpet for det i mange år. Det vil give erhvervet flere muligheder for selv at hjælpe de unge med finansieringsudfordringerne.


I marts 2019 viste vi fremsynethed med vores vision om et klimaneutralt fødevareerhverv 2050. Klimaet fyldte i både dronningens og statsministerens nytårstaler, og det er en dagsorden, vi er stolte over at være med på. For at komme i mål kræver det opbakning fra det politiske landskab såvel som fra befolkningen. Den fortælling gav Landbrug & Fødevarer utallige politikere på gård- og virksomhedsbesøg under 2019-valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet.


Lige inden 2019 nåede sin afslutning, vedtog regeringen den nye klimalov, der kommer til at have stor betydning for vores arbejde i 2020. Vi er parate til en grøn omstilling. Men det skal ske i samspil med vækst, beskæftigelse og den generelle udvikling i Danmark. Vi kommer til at bruge mange kræfter, når de konkrete klimahandlingsplaner for landbruget skal forhandles på plads de kommende måneder.


Et højdepunkt i 2019 var samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om grøn omstilling med jordudtagning og forbedret ammoniakregulering. Det fælles udspil satte en stærk politisk dagsorden, der opnåede sin foreløbige højde med penge på finansloven til udtagning eller ekstensivering af lavbundsjorde. Den dagsorden kæmper vi videre med for at sikre faglighed, frivillighed og gensidig gevinst.


Politiske benspænd
Efterårets mudder fra markerne fulgte desværre med over i de politiske kampe i 2019.


Da regeringen tiltrådte, glædede vi os over regeringens tilsagn om, at den gik efter de brede politiske løsninger. Men det var ikke just oplevelsen, da regeringen og rød blok fremrykkede den målrettede regulering. Julefreden sænkede sig heller ikke, da regeringen lige før jul meldte ud, at forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-arealer er på vej.


Lovgivningen kan ikke altid gå vores vej. Men at lovgive på baggrund af varm luft og ingen faglighed holder ikke. Vi forlanger at blive behandlet ordentligt, når vi leverer – og regler må ikke ændre sig natten over, så vi må kaste markplanen i skraldespanden, når afgrøderne allerede er sået.


Netop derfor er indsatsen for faglig korrekthed i de nye vandplaner fra 2021 og frem helt afgørende for os. Målet for L&F er klart: Vi skal have reduktionsmål til landbruget ændret, hvis Danmark skal forblive et landbrugsland


Medieslagsmål
I 2019 måtte vi flere gange erkende, at journalister og medier glemmer deres ansvar. I foråret smækkede Berlingske den journalistiske port i – vi blev ikke citeret i artikler om minivådområder og kvælstofindsatsen, vi fik nej til at få et debatindlæg bragt, og dernæst fik vi nej til en betalt annonce om minivådområder. Det lykkes dog i sidste ende at få bragt annoncen.

TV 2 hoppede med på det sensationsjournalistiske tog og buldrede derudaf med en historie om en syg kvinde, der tilfældigvis var nabo til en svineproducent – ergo måtte naboskabet have gjort hende syg. Vi gik i rette med TV 2 og fik præciseret historien via Seernes Redaktør.

Når medierne vælger at rykke på sensationsjournalistik og fuldstændig vende det blinde øje til journalistikkens fornemme regler, så må de forvente, at vi forsvarer vores erhverv.

Kampen for erhvervets ry og renommé fortsætter vi i medierne, med kampagner og med vores mange tilbud til befolkningen i 2020.


Lad os se fremad
2019 har været et år med op- og nedture. I 2020 fortsætter vi arbejdet for at nærme os en klimaneutral fødevareproduktion med gevinst for landmandens økonomiske bundlinje.

Vi har med glæde konstateret, at når regeringen taler om klimaindsats, bliver det gang på gang understreget, at det skal ske uden tab af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Det bliver en af vores store opgaver at holde regeringen fast på det.


Vi kan lykkes med alle vores dagsordener til fælles gavn og fordel – hvis vi lytter til hinanden og arbejder sammen.


Godt nytår!

Martin Merrild

Formand Landbrug & Fødevarer

Image
Visited 3 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar