Slogan6Trods Varde Kommunes bombastiske selvpromovering som naturbevidst har den Venstre-dominerede kommunalbestyrelse besluttet at lade to søer flytte (spol frem til 1:45), fordi de angiveligt “ligger i vejen” for den lokale agroindustri. Den pågældende agroproducent har oven i købet tidligere sløjfet den ene sø, men blev efterfølgende pålagt at etablere den igen. Nu forsøger han atter at få den sløjfet.

Kommunen vedtog i efteråret 2014 den ambitiøse vision “Vi i Naturen”, men den gælder tilsyneladende ikke for landmandsfamilier – de må klare sig uden natur. Ifølge kommunens hjemmeside “indrammer fortællingen om det gode liv i vores naturskønne omgivelser. Visionen og de levende fortællinger om naturen skal tegne billedet af et område, der er godt og trygt at bo i, så vi også i fremtiden er mange, der vælger at leve her. Brug naturen og del dine oplevelser i naturen med andre – så er du med til at få Vi i Naturen til at leve og til at ruste Varde Kommune til fremtiden.”

Niels Christiansen
Niels Christiansen.

Beslutningen om at flytte rundt på naturen til fordel for landbruget blev kritiseret af det ene af de to konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, men uden at kritikken fik Venstre-flertallet til at besinde sig. Den konservative Niels Christiansen advarede bl.a. om, at beslutningen ville være i  modstrid med kommunens “Vi i Naturen”-kampagne. “Der skal ti gode sager til at opveje en dårlig, og det er en dårlig sag at flytte en sø”, påpegede Christiansen under debatten.

Han mente også, at afgørelsen med stor sandsynlighed vil blive underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet. En tilsvarende sag med Venstre-politikeren Henrik Høegh i hovedrollen blev underkendt i november 2014.

Erik Buhl
Borgmester Erik Buhl Nielsen er den hovedansvarlige for de kommunale forsøg på at presse lovgivningen.

Venstre har absolut flertal i kommunalbestyrelsen, og under ledelse af borgmester Erik Buhl Nielsen majoriserer man sin vilje igennem på tværs af alle andre hensyn. Så sent som i november 2014 lancerede borgmesteren under store bravader den nye politik for kommunen under sloganet ”Varde kommune – i ét med naturen” – og nu afsløres så den egentlig hensigt, nemlig luksusbyggeri i naturen.

I de senere år har lokalpolitikere gentagne gange forsøgt at bøje naturbeskyttelsesloven til fordel for deres politiske meningsfæller, men som regel bliver de stoppet af en klage til Natur- og Miljøklagenævnet (NMK), hvis ellers forsøgene på lovstridig sagsbehandling opdages i tide. Til gengæld koster det dyrt for samfundet, at lokalpolitikere udfordrer lovgivningen ved at overlade ubekvemme afgørelser til klagesystemet.

Alene i 2013 måtte Natur- og Miljøklagenævnet behandle 2480 klager over kritisable myndighedsafgørelser, og sagsbehandlingen kostede 70 mio. kroner. I hele 25 procent af disse sager fik klageren medhold. Det vil sige, at i hver 4. klagesag havde en offentlig myndighed truffet en forkert afgørelse i forhold til lovgrundlaget. Ofte er det ”politiske” beslutninger, der træffes mod bedre viden og på tværs af embedsværkets faglige afgørelser.

Se TVsyd-omtale af sagen.