ChrHjorth
Medlem af Vildtforvaltningsrådet, Christian Hjorth, vil ikke være med til at skyde måger for sjov.

Måger i byerne skal ikke bare kunne udryddes af tilfældige bøssebærende kommunalarbejdere, mener miljø-ministerens Vildtforvaltningsråd. Skal de skydes, kræver det særlig til-ladelse.

Ynglende måger, der skaber frisk havstemning i mange kystbyer, breder sig i havnebyer landet over. Mange mennesker finder det fascinerende at følge de opfindsomme fugle, der er i stand til at finde yngleplads på de særeste steder på byhusenes tage. Imidlertid er kravet fra sure borgere til kommunerne om indgriben overfor fuglene også voksende, og enkelte medier som f.eks. Jyllands-Posten 12/9 støtter åbenlyst en udryddelses-kampagne.

Men Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøministeren i principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, vil ikke give grønt lys for at plaffe løs på mågerne.

Står det til rådet, som der er tradition for, at miljøministeren følger, så skal svartbag, sølvmåge og sildemåge fremover fredes, så det bliver ulovligt at drive jagt på dem.

Det glæder Christian Hjorth, der er mangeårigt medlem af Vildtforvaltningsrådet for Dansk Ornitologisk Forening, og som står bag forslaget. – Ifølge de jagtetiske regler så skyder man dyr og fugle for at spise dem, og det gør man jo ikke med måger, som bare smides væk, siger han.

Hidtil har der været jagttid på måger fra 1. september til 31. januar, når ynglesæsonen er slut. Hvis miljøminister Ida Auken (SF) blåstempler forliget i Vildtforvaltningsrådet, bliver det kun muligt at regulere uønskede måger efter en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen.

Men det kræver, at man kan påvise klare gener i form af eksempelvis farer på menneskers sundhed. Såsom at mågerne larmer så meget, at man ikke kan sove.

Fredningen af mågerne kommer på trods af, at eksempelvis de store sølvmåger, langt fra er en sjælden art. Tværtimod er de i kraftig vækst på grund af mangel på naturlige fjender. Et enkelt mågepar kan på få år blive til en hel koloni på byens tage.

– Vi er godt klar over, at sølvmåger ikke er en truet art. Men jægere har svært ved at kende forskel på mågearterne. Og aftalen bringer jagtreglerne op på et moderne niveau, hvor det bliver fastslået, at man ikke bare kan skyde måger for sjov, siger Christian Hjorth, som kalder aftalen “et rigtigt godt forlig set fra fuglebeskyttelsessiden”.

Se billedet af den blodige, kommunale bekæmpelse her!

Visited 7 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.