Forskning peger på Roundup som skyld i Monark-sommerfugles død

En gruppe forskere ved Michigan State University (MSU) skriver i en artikel i maj 2017, at der er forbindelse mellem den massive dødelighed af Monark-sommerfugle og brugen af det meget hyppigt anvendte herbicid glyphosat.

Glyphosat er en plantegift oprindelig udviklet af agrokemigiganten Monsanto, som sælger stoffet under varemærket Roundup.

Bestanden af Monark-sommerfuglen er i voldsom tilbagegang. Data fra artiklen.

Forskerne har i et studie undersøgt anvendelsen af glyphosat i amter i Illinois og Texas på forskellige årstider. Forskerne har med studiet ønsket at skabe bedre overblik over glyphosats eventuelle effekt på bestanden af Monark-sommerfugle, en bastand, som har været drastisk faldende de senere år.

”Vi fremlægger den første empiriske evidens for en negativ effekt mellem lokal glyphosat-anvendelse og lokal forekomst af Monark-sommerfugle, specielt i områder med intensivt landbrug”, skriver Sarah Sanders, biolog ved MSU og førsteforfatter på artiklen.

Center for Biologisk Diversitet rapporterede i februar 2017, at antallet af Monark-sommerfugle, som overvintrede var på 109 millioner, et fald på 27 procent i forhold til 2016, og et fald på mere end 80 procent i forhold til tal fra midt-90’erne.

Planter af Asclepius-slægten (eng. Milkweeds, da. silkeplanter) spiller en stor rolle for Monarch-sommerfuglens, såvel som andre insekters, formering. Bekæmpelsen af Asclepius og andre ukrudtsplanter samt en øget anvendelse af insekt og plantegifte bidrager til faldet i sommerfuglebestanden.

Monark (Danaus plexippus) er en sommerfugl i takvingefamilien. Sommerfuglen er hjemmehørende i USA og Mexico, og den er kendt for at vandre langt. Disse vandringer kan føre den så langt som til New Zealand, Australien og Europa. (Kilde: Wikipedia).

Hidtil har forskningen kun sjældent inddraget årstidsvariationer, bortset fra undersøgelser foretaget i yngleperiodens højsæson. Bl.a. dette motiverede denne undersøgelse, som inddrager årstids- og geografiske variationer. I denne sammenhæng er Monark-sommerfuglen ideel at undersøge, ikke mindst fordi arten er så vidt udbredt.

Monark-sommerfuglene er kendt i størstedelen af Nordamerika, hvor det er den mest almindelige sommerfugl, og hvor den spiller en stor rolle som bestøver.

Monark-sommerfuglene trækker om efteråret fra Canada og det nordlige USA mod det sydlige USA og Mexico.

Aktuelt er Monark-sommerfuglen ikke på listen over truede arter, men Center for Biological Diversity henvendte sig i 2014 til U.S. Department for Fish and Wildlife med henblik på, at Monark-sommerfuglen kom på listen. Ifølge Center for Biological Diversity, har Fish and Wildlife været noget fodslæbende i forhold til henvendelsen, men en føderal domstol har fastslået, at de skal have behandlet andragendet og truffet beslutning i 2019.

Glyphosat er en af de mest brugte plantegifte i USA, både i industriel landbrugsproduktion og i private haver.

Kemikaliet er ikke mindst i de senere år kommet i modvind, da producenten Monsanto beskyldes for at fortie negative effekter på mennesker, fauna, flora og miljø.

I Californien kører en sag om, hvorvidt Monsanto har forsøgt at dække over, at der synes at være sammenhæng mellem glyphosat-eksponering og non-Hodgkin Lymfom, som er en type lymfekræft.

En række amerikanske ngo’er har længe peget på Roundup som hovedårsagen til sommerfuglenes tilbagegang.

Nyligt afslørede dokumenter tyder på, at Monsanto har betalt forskere for at skrive artikler, som sår tvivl om sammenhængen mellem glyphosat-eksposition og cancer. I nogle tilfælde blev artiklerne skrevet af Mosantos egne ansatte; artikler, som af U.S. Environmental Protection Agency er blevet brugt som grundlag for afgørelser om, hvorvidt brugen af glyphosat bør begrænses eller helt forbydes.

I Californien har en statslig domstol afgjort, at California’s Office of Environmental Health Hazard Assesment kan tilføje glyphosat til deres liste over kræftfremkaldende kemikalier.

Miljøorganisationer har længe og ofte begrædt og beklaget brugen af glyphosat, på grund af kemikaliets negative effekt på bier, sommerfugle og andre bestøvere.

Studiet fra Michigan State University øger den voksende mængde af evidens for, at der er en sammenhæng mellem plantegiften og de faldende bestande af bestøvere.

 

Faktaboks om Center for Biological Diversity

CBD er en non-profit organisation med mere end 1 million medlemmer. Organisationen arbejder, som navnet siger for biologisk diversitet. Arbejdet med at beskytte truede arter sker gennem medierne, retssystemet, videnskabelig indsats samt aktivitet på græsrodsniveau. Organisationen, som blev grundlagt i 1989 har en lang række kontorer i USA.

Oversættelse og bearbejdning ved Jesper Andersen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.