Ørnen er atter i landet

Den mægtige havørn har bredt sig til næsten hele Danmark. Den er igen blevet en del af det danske landskab. I tekst og billeder fortæller Jens Gregersen i denne bog historien om havørnen. Der er sket en stor forandring i naturen. Den mægtige havørn har […]

Septembers lys over Skarø, Hjortø og Drejø

Det gælder om at tage imod de mange gratis glæder, som byder sig til, når septembers himmel er så blå, og meteorologiske sommerdage kommer som perler på en snor. Det sidste har dog også en mere dyster side. Rekordudbruddet af dansk Indian Summer føjer sig […]

Verdens største terne har nu etableret kolonier i Danmark

Den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, har i en årrække været i tilbagegang i sine yngleområder i Østersø-regionen, men den går frem som ynglefugl i den østlige del af Danmark. I disse uger kan der landet over ses småflokke af rovterner efter en ynglesæson med over 100 […]

Rylefestival på Drejø

Vadefugle udfolder en verden af skønhed og mangfoldighed – en kilde til betagelse og inspiration, som nok kan udgøre en tiltrængt modvægt til vores egen fladtrådte verden med dens skærpede kriser og omsiggribende menneskelige dårskab. Her midt i højsommeren er mange vadefugle allerede midt i […]

Fyns kystfugle i frit fald

Den hidtil mest omfattende undersøgelse af forekomsten af ynglende kystfugle omkring Fyn har fundet sted gennem de seneste par år. Strandengs-ikoner som spidsand, stor kobbersneppe, engryle, stenvender og brushane er forsvundet, eller så godt som. Blandt de fortsat tilstedeværende ynglefuglearter er nogle gået frem, som […]

Hjejler i fuldt skrud

For to hundrede år siden var hjejlen en udbredt ynglefugl på de jyske heder.  Dens vemodige kald fra lyngtuerne tilførte alhedens mørke flader under den store himmel en egen stemning, ikke mindst indlevet beskrevet af Blicher. Siden har det været ubrudt ned ad bakke med […]

Brak baner markvejen for flere fugle i agerlandet

Der er udsigt til flere lærker i sangflugt, viber i luftakrobatik og agerhøns med livskraftige kyllinger de kommende år, hvor mindst fire procent af EU’s landbrugsareal skal tages ud af dyrkning. I en ny folder giver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife landmænd en brugsanvisning i […]