Slunken ynglesæson for danske sølvmåger

Danmarks bestand af sølvmåger hører til de største i Europa, men i år får de store måger næsten ingen unger på vingerne. Mangel på føde tvinger mågerne ud i kannibalisme og æggerov. Kolonierne i Vestjylland og Limfjorden mangler i år den lette adgang til foderlevninger […]

Havørn fundet skudt på Lolland

En havørn er fundet død på Lolland. Den fredede rovfugl havde hagl i kroppen. Sagen er meldt til politiet af Anton Gundersen Lihn, DOF, tirsdag 24. maj 2022 I begyndelsen af maj fandt en lokal landmand en død havørn på sin ejendom på Lolland. Landmanden […]

Klimaændringer presser mange trækfugle, mens andre er i fremgang

Omkring halvdelen af de 66 fuglearter, der er optalt i rapporten East Atlantic Flyway Assessment 2020, er i fremgang. Det gælder blandt andet trækfugle som bramgås, spidsand og strandhjejle. Dertil kommer, at 16 procent af arterne er stabile, mens kun 30 procent af fuglearterne er […]

Foråret kommer!

Første æg: TV-ørne lægger æg en uge tidligere tirsdag 1. marts 2022 Havørneparret i ØrneTV har brudt tidligere års mønster og lagt det første æg en uge tidligere en sædvanligt. Det er en interessant ny oplysning i ØrneTV, fordi der stadig er meget at lære […]

Enhver skarv er din fjende

”I Danmark yngler der kun én art af skarv (Phalacrocorax carbo)”. Sådan indleder Miljøstyrelsen sin nye forvaltningsplan, der skal gøre det af med en god del af de danske skarver, men planen virker ærlig talt ikke særligt tillidsvækkende, når styrelsen vælger at illustrere sin plan […]

Massedød af havfugle på vestkysten af Fanø

Ornitologen Kim Fischer har i løbet af en uge samlet 200 døde havfugle op på en 17 kilometer lang strækning af Fanøs kyster ud mod Nordsøen. Det beretterJan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 18. februar 2022 Den seneste uge har ornitologen Kim Fischer fra […]

Døde havfugle efterlyses

Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen 14-02-2022 Hvis du finder en død fugl, der ligner en måge, på den jyske vestkyst, vil Miljøstyrelsen gerne høre fra dig. Fugle af arten mallemuk bliver undersøgt for plastik i maven. Fugle bliver snydt af plastik i havet, som de forveksler med […]

Solsortesang – tjyp-tjyp. tjyp.tjyp.tjyp

Digteren Mogens Lorentzen (1892-1953) har skrevet en vidunderlig og børnevenlig sang til tiden netop nu – februar. Man leder forgæves efter den i Højskolesangbogen – og den er vist nok forholdsvis ukendt. Sangen starter lidt vrissent: ”Gråvejr. Hundekoldt.” – men i vers 3 bliver sangens […]

Vinterlege for vildænder i Nakkebølle Fjord

Nakkebølle inddæmningen ligger lige vest for Svendborgs kommunegrænse. Dæmningen med dens smalle vej adskiller Nakkebølle fjords grunde saltvand mod syd og en vidtstrakt, lavvandet sø, som mod nord breder sig ind i det åbne landskab i retning af Nakkebølle Gods og Vester Åby. Den store […]