Massedød af havfugle på vestkysten af Fanø

Ornitologen Kim Fischer har i løbet af en uge samlet 200 døde havfugle op på en 17 kilometer lang strækning af Fanøs kyster ud mod Nordsøen. Det beretterJan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 18. februar 2022 Den seneste uge har ornitologen Kim Fischer fra […]

Døde havfugle efterlyses

Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen 14-02-2022 Hvis du finder en død fugl, der ligner en måge, på den jyske vestkyst, vil Miljøstyrelsen gerne høre fra dig. Fugle af arten mallemuk bliver undersøgt for plastik i maven. Fugle bliver snydt af plastik i havet, som de forveksler med […]

Solsortesang – tjyp-tjyp. tjyp.tjyp.tjyp

Digteren Mogens Lorentzen (1892-1953) har skrevet en vidunderlig og børnevenlig sang til tiden netop nu – februar. Man leder forgæves efter den i Højskolesangbogen – og den er vist nok forholdsvis ukendt. Sangen starter lidt vrissent: ”Gråvejr. Hundekoldt.” – men i vers 3 bliver sangens […]

Vinterlege for vildænder i Nakkebølle Fjord

Nakkebølle inddæmningen ligger lige vest for Svendborgs kommunegrænse. Dæmningen med dens smalle vej adskiller Nakkebølle fjords grunde saltvand mod syd og en vidtstrakt, lavvandet sø, som mod nord breder sig ind i det åbne landskab i retning af Nakkebølle Gods og Vester Åby. Den store […]

Ny Danmarksrekord af røde glenter

I løbet af få år er der sket en fordobling i antallet af røde glenter, som holder vinter i den danske natur. Det viser den nationale tælling, hvis facit i weekenden gav 566 røde glenter. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange […]

Bestanden af skarver går tilbage

I 2021 blev skarv-bestanden opgjort til 4,6 %  mindre end året før. Omkring det nordlige Kattegat var der en tilbagegang på godt 18 %, mens der omkring Smålandsfarvandet var en tilbagegang på knap 13,5 %. Den voksende bestand af havørne i Danmark hærger en del […]

Blishønen i tilbagegang i Europa

I løbet af to årtier er bestanden af blishøns i vores del af verden blevet 30 procent mindre. Også i Danmark er der markant færre blishøns både på ynglepladserne og i de mørke måneders flokke af fouragerende vandhøns, viser Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fugletællinger. Det […]

Snespurv – besøg fra det kolde Arktis

Der er momentum i bestræbelserne for mere natur og vildhed i disse år. Og i Svendborg kommune og de fleste andre steder i landet er der sandelig også plads til forbedringer. Nordmændene betragter som bekendt Danmark som én stor have og Himmelbjerget som et hul, […]