Den store tranerejse: Fra ketchup-effekt til sivetræk

De senere år har tranens forårstræk ændret karakter, så mindre flokke gennem flere uger siver nordpå over store dele af Sjælland og Sydøstdanmark uanset vindretningen. Tidligere gik der i reglen et massivt træk af traner over Østdanmark i løbet af få dage med østenvind Det […]

Grønspætten har myrer som livret

Spætter er spøjse. De kommer i mange farver og kvaliteter: Der er sortspætte, grønspætte og gråspætte og i Nordamerika, guldspætte. Her var der også tidligere elfenbensspætte, indtil den hvide mands hensynsløse hærgen og hugst i den nye verden gjorde det endegyldigt af med denne legendariske […]

Vanvid med vindmøller højere end Eiffeltårnet ved Vadehavet

Planer om et testcenter for kæmpevindmøller placeret i marsken med udsigt til Vadehavet vil kollidere med alle love, direktiver og internationale aftaler, der beskytter natur og fugle. Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark er klar til at involvere EU og UNESCO, der har udnævnt Vadehavet til beskyttet […]

Strandenge i store problemer

Noget er rivegalt med de fleste danske strandenge, og en toårig kystfugletælling i 2021-2022 afslører drastiske nedgange især blandt vadefugle, terner og de små måger. Udover naturlige årsager som rovdyr, f.eks. ræv og mår, er øgede menneskelige forstyrrelser en negativ faktor. Læs hele historien her […]

Oplev Nordeuropas største ørn

Den 26. februar 2023 inviterer DOF store som små til Ørnens Dag.  Eventet afholdes rundt omkring i hele landet, hvor DOF’s lokalafdelinger vil stå klar med teleskoper og kikkerter for at vise og fortælle dig om de danske ørne. Det er gratis at deltage, og det […]

Vandrefalk på bytur

Med mellemrum får Svendborgs havnefront fornemt besøg. Vi taler ikke om kongeskibet Dannebrog, men om en fugl – en art som i sjælden grad kan få pulsen op hos ornitologer og øvrige naturinteresserede. Med andre ord vandrefalken. Den har massiv oplevelsesværdi og X-faktor, gennem sin […]

Slørugleunger på vingerne i vintermørket

Danmarks senest ynglende sløruglepar sendte deres unger afsted kort før nytår. Aldrig tidligere er der registreret så sene unger hos sløruglen, der trives med grønne vintre. Et vildtkamera har afsløret, at et sløruglepar i en redekasse i en sønderjysk lade har fostret fire livskraftige unger, […]