Fødevarestyrelsen aner ikke, hvor de mange døde fugle havner, og styrelsen agter heller ikke at finde ud af det. Privatfoto

Ingen aner tilsyneladende, hvad der bliver af et årligt jagtudbytte på 1 million skydefugle, bortset fra destruktionsanstalten DAKA, men de vil ikke ud med tallene af ”forretningsmæssige” grunde, når det gælder vildt. Fødevareminister Jacob Jensen (V) melder derfor hus forbi til Folketinget, men slipper han med det svar?

Folketingsmedlem Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) har undret sig over, hvem der orker at spise 600.000 døde fasaner eller 400.000 døde gråænder om året – eller hvad bliver der af denne høst af naturens overskud, som danske jægere årligt skyder. Brydensholt har derfor bedt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) om at ”oplyse, hvad de mere end 600.000 fasaner og 400.000 gråænder, der årligt skydes i Danmark, bliver anvendt til? ”

Helene Liliendahl Brydensholt, ALT

Folketingsmedlemmet vil gerne vide, hvor mange af skydefuglene der via store vildthandlere går til restauranter, hvor mange der sælges i detailhandlen via supermarkeder, som f.eks. COOP og Dansk Supermarked, og endelig – hvor mange der går til destruktion eller anvendes til foderingredienser, gødning og vedvarende energiprodukter som biobrændsel og biodiesel – på destruktionsanstalten DAKA.

Og så selvfølgelig om der er et mørketal for skydefugle, der ikke kan redegøres for.

Jep – og det var der. Et mørketal så stort som en million.

Fødevareminister Jensen fastslår simpelthen, at han ikke aner, hvad der bliver af de mange skydefugle. Han agter heller ikke at finde ud af det.

Ministerens lakoniske svar lyder, at virksomheder, som kan destruere vildt, der ikke anvendes til konsum, ”skal ikke indberette til Fødevarestyrelsen, hvor meget vildt eller andet materiale, de modtager. Fødevarestyrelsen har derfor ikke oplysning om, hvortil jægere eller vildthåndteringsvirksomheder leverer vildt. Fødevarestyrelsen er på baggrund af ovenstående ikke i stand til at levere de ønskede oplysninger.”

DAKA sidder tungt på tallene

Den eneste virksomhed, der modtager døde dyr og herunder også vildt (skudte fasaner og gråænder) til destruktion, hedder DAKA og ligger i østjyske Hedensted. Årligt håndterer virksomheden millioner af døde husdyr, som der er afleveringspligt på, men man reklamerer også med at modtage og destruere ”vildtaffald”, og virksomheden oplyser pr. mail, at ”Daka indsamler alle dyrearter fra dansk landbrug, dyr fra zoologiske haver og i nogle tilfælde strandede hvaler. Hvis dyrene er skudt under jagt, altså som vildt, afhentes det som vildtaffald i container. Du kan godt købe en 240L container ved os, hvis du har brug for dette.”

I en anden mail til redaktionen fra december 2023 bekræfter pressechefen, at man fører statistik over de indsamlede dyr, men at man ”udleverer, af forretningsmæssige årsager, ikke tal på de mængder, vi indsamler.”

DAKA gør dog undtagelser fra dette princip. Landbrug & Fødevarers faglige center SEGES kunne i juni 2023 rapportere i et notat om sodødelighed, at DAKA året før modtog 160.855 søer, sopolte og gylte fra danske sobesætninger til destruktion – baseret på de præcise tal, der var oplyst fra DAKA.

Mon ikke destruktionsanstalten ville være villig til at levere tallene – i det mindste i vægtmængde og dyreart – for mængderne af forskellige typer vildt, der modtages, hvis ministeriet spørger?

Bannerbillede: 600.000 døde fasaner forsvinder årligt ud i det blå, når de er blevet nedlagt som skydefugle. Privatfoto

Visited 19 times, 16 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jens Gregersen

  På tide at få frem i lyset!
  Også gæs destrueres, jægerne gider ikke at have arbejdet med at plukke dem. Det er skydelyst der driver det hele.

 2. Jens Gregersen

  På tide at få frem i lyset!
  Det gælder også grågæs – jægerne gider ikke besværet med at plukke det de skyder. Det viser, at det er skydelysten der driver det hele. Sådan har det været i årtier. Engang kunne man gå ind i en fiske- og vildtforretning og få alt muligt – når man nu ikke selv går på jagt, selv rågeunger som ingen vil spise trods det er store delikatesser. Råger bliver skudt i massevis og gravet ned eller sendt til destruktion. Det må frem hvor meget DAKA tager sig af det danske jægere skyder, især den destruktive opdræt af fasaner og gråænder. Det må da snart høre op!

 3. Jens Gregersen

  På tide at få frem i lyset.
  Det viser at det kun er skydelyst der driver jægerne.
  Også grågæs bliver destrueret – jægerne gider ikke besværet med at plukke dem.
  De store mængder råger, der skydes hvert år, bliver også destrueret, fordi ingen vil spise dem, trods de er store delikatesser. Det er alt vildt hvis man gider tilberede det rigtigt.

  Men skydefuglene her, er et opdræt som ingen har formået at få stoppet. Nu er der en god grund til det. Med mindre man mener at DAKA har en alt for god forretning her.

 4. Jørn From

  Skydefugle findes hovedsagligt på godser der arrangerer betalte jagter.
  Godser er landbrug, så derfor vil ministeren ikke gå ind i sagen.

 5. Kjeld Hansen

  Jens Gregersen, Vorsø, har forsøgt at skrive denne tekst, men forgæves. Han har så sendt den som en mail til redaktøren, der hermed viderebringer de manende ord:
  “På tide at få frem i lyset.
  Det viser at det kun er skydelyst der driver jægerne.
  Også grågæs bliver destrueret – jægerne gider ikke besværet med at plukke dem.
  De store mængder råger, der skydes hvert år, bliver også destrueret, fordi ingen vil spise dem, trods de er store delikatesser. Det er alt vildt hvis man gider tilberede det rigtigt.

  ….jeg skrev også noget om at det destruktive opdræt som naturen skulle lide under. Et opdræt som ingen har formået at få stoppet. Nu er der en god grund til det. Med mindre man mener at DAKA har en alt for god forretning her.
  Vh
  Jens”

 6. Jan Østergaard

  Ja, det er absolut forkasteligt at kassere og destruere nedlagt fuglevildt (MAD)
  Er selv jæger og min familie kan fortære langt mere end jeg nedlægger, da størstedelen af vores kød stammer fra vildt.
  Derfor supplerer vi med bl.a fuglevildt som kan erhverves til absolut rimelige priser ved at kontakte
  godser som afholder fuglejagter hvor der normalt bliver nedlagt et stort antal fugle.
  Med lidt øvelse kan man selv på 5 minutter gøre en fasan spise-eller fryseklar og rotter man sig sammen med venner og bekendte og aftager større partier, kan det blive en hyggelig måde at være sammen på og skaffe ualmindelig lækkert kød der på alle måder udkonkurrerer kyllingerne fra supermarkedet!
  Kom i gang og gør en lille lækker forskel!

 7. John Christensen

  Måske Jens Gregersen fra Vorsø kunne fremlægge en eller anden form for dokumentation for den her påstand ??

  “På tide at få frem i lyset.
  Det viser at det kun er skydelyst der driver jægerne.
  Også grågæs bliver destrueret – jægerne gider ikke besværet med at plukke dem.
  De store mængder råger, der skydes hvert år, bliver også destrueret, fordi ingen vil spise dem, trods de er store delikatesser. Det er alt vildt hvis man gider tilberede det rigtigt.

  Men skydefuglene her, er et opdræt som ingen har formået at få stoppet. Nu er der en god grund til det. Med mindre man mener at DAKA har en alt for god forretning her.”

Skriv en kommentar