Januars fugl – ifølge Larsen og Jensen

Juletræerne, som nu er på vej til ophugning, kompostering og evig fortabelse, har med deres lys og udsmykning stået som symboler på paradisisk herlighed, nærmere betegnet livets træ, der som bekendt stod midt i paradisets have. Man kan forestille sig, at et væld af fugle […]

Skarvbestanden går stadig tilbage, men hvor længe?

Stop for omfattende nedskydninger af overvintrende danske skarver i Frankrig vil sandsynligvis kunne vende de seneste års negative udvikling i den danske ynglebestand, men en eventuel fremgang i de kommende år kan blive stoppet af den fugleinfluenza, der i 2022 dræbte hundredvis af ynglefugle Den […]

Kongeørn i nærkontakt med drone, der skulle tælle harer

De første fotos nogensinde af en dansk kongeørn i sit rette element, den høje himmel, blev fornyligt taget over ørnens nordjyske jagtmarker. Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 25. november 2022. Da specialestuderende Peter Povlsen fra Aalborg Universitet i dagslys ville prøve […]

En fjerbold med hale

I november forbereder livet i skoven sig på den stille tid. Sommerens fugle- og florafestival er for længst forbi, nu er det så sæson for det store udtræk af svampe, som sine steder lyser op i skovbundens våde mørkebrunhed. Skovstierne bliver sløret af nedfaldsbladene, det […]

Vild dansk havørn sætter aldersrekord

Jysk ørn på 37 år er suverænt Danmarks ældste havørn og kan være verdens ældste. Den har opfostret 23 unger og fået en ud at flyve i år Fine billeder af en ringmærket havørn (Haliaeetus albicilla) i det sydlige Jylland har afsløret, at den ikke […]

Sult og jagt på føde er fugletrækkets motor

Insektædende fugle er de første af vores ynglefugle, der forvandler sig til trækfugle og forlader os om efteråret og flyver sydpå. Til gengæld modtager vi fra fjerne egne mod nord mange andre arter af trækfugle, som kræver isfri havområder at dykke i eller frostfri jordbund […]